přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informační systém VaV

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále „IS VaVaI“) je v současné době spravovaný Úřadem vlády ČR.

Na internetových stránkách www.rvvi.cz je zpřístupněna aplikace pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích IS VaVaI. Její součástí jsou následující databáze:

  • CEP (Centrální evidence projektů) – informace o projektech VaVaI podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“),
  • RIV (Rejstřík informací o výsledcích) – informace o výsledcích projektů VaVaI a výsledcích vzniklých v rámci plnění koncepcí dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. V RIV jsou rovněž evidovány výsledky VaVaI dosažené výzkumnými organizacemi (tj. subjekty splňujícími podmínky definované v § 2 odst. 2) písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.) bez podpory z veřejných prostředků,
  • CEA (Centrální evidence aktivit VaVaI) – obsahuje registr poskytovatelů, registr programů a registr příjemců institucionální podpory na VaVaI,
  • VES (Evidence veřejných soutěží) – informace o veřejných soutěžích ve VaVaI vyhlašovaných podle zákona č. 130/2000 Sb. 

Údaje do IS VaVaI za oblast výzkumu v agrární oblasti, která spadá do působnosti Ministerstva zemědělství, jsou předávány prostřednictvím Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání.