přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení VaVaI - 2013 - Výzkumné organizace - 3. etapa

24.2.2014

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 - etapa 3.

Výstupy z třetí etapy: 

  • Tabulka č. 3 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do Hodnocení v rámci Pilíře I. a II., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.
  • Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení OVPH a odbornými a poradními orgány RVVI na základě provedených kontrol, seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.
  • Tabulka č. 5prac – výsledky hodnocení VO dle Pilíře III., seřazeno abecedně podle konsolidované skupiny oborů, poskytovatele a dále dle VO a jejich organizačních jednotek.

Vyjádření k Tabulce č. 4:

Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4, kde výzkumná organizace uvede v předposledním sloupci "BF" zda souhlasí ("A") či nesouhlasí ("N") s vyřazením. V případě nesouhlasu uvede konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení ve sloupci "BG". Sloupce jsou barevně označeny. Oprávněnost konkrétního odůvodnění bude MZe kontrolována. Výzkumné organizace, které nebudou souhlasit („N“) s vyřazením a uvedou v tabulce č. 4 odůvodnění, zašlou MZe kromě Tabulky č. 4 i krátké vysvětlení nesouhlasu, resp. odůvodnění.

Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4 a krátkého vysvětlení v případě nesouhlasu se týká těchto výzkumných organizací:

Agritec Plant Research s.r.o., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – viz Tabulka č. 4.

V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě může být na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona ve výši, kterou určí RVVI.

Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.

Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4 a krátké vysvětlení v případě nesouhlasu předají výzkumné organizace poskytovateli MZe do 7. března 2014 na adresu janbudsky@mzecz, v kopii na adresu viktormares@mzecz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem