přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022

4.12.2017

Na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 byly ke dni 31. 5. 2017 vyzvány výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství k předložení Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „Žádost“), jejíž nedílnou součástí je: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022 (dále jen „DKRVO“), Dílčí plnění DKRVO pro rok 2018 a Personální zabezpečení DKRVO pro rok 2018.

Všechny Žádosti doručené ke stanovenému termínu (31. 8. 2017) byly následně formálně kontrolovány. Na formální kontrolu Žádostí bude navazovat hodnocení odborným poradním orgánem. Jako odborný poradní orgán bude působit Řídící výbor pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Řídící výbor“). Za účelem rozšíření činnosti Řídícího výboru byl ke dni 22. 9. 2017 aktualizován Statut a Jednací řád Řídícího výboru a následně rozšířen počet členů Řídící výboru.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem