přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropská strategie biohospodářství

22.10.2018

Evropská komise zveřejnila novou, aktualizovanou strategii Biohospodářství (2018), kterou si můžete stáhnout v příloze.

Evropská strategie biohospodářství, která byla přijatá v roce 2012, byla zaměřená zejména na produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na životně důležité produkty a bioenergii. Evropská komise však dospěla k závěru, že i když cíle strategie pro biohospodářství z roku 2012 zůstávají stále platné, zaměření jednotlivých opatření musí být revidováno a aktualizováno.

Evropská komise zveřejnila novou, aktualizovanou strategii Biohospodářství (2018), jejímž hlavním cílem je zavést udržitelné evropské biohospodářsví. Strategie do značné míry reflektuje Agendu 2030 s jejími cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodu.

Strategie Biohospodářsví (2018) rovněž reaguje na nové priority evropské politiky, zejména obnovenou strategii průmyslové politiky, akční plán oběhového hospodářství a sdělení o urychlení inovací v oblasti čisté energie.

Strategie biohospodářství (2018) navrhuje tří úrovňový akční plán:

  1. Posílit a rozšiřovat biologické sektory, odblokovat investice a trhy
  2. Rozvoj lokálního biohospodářství napříč celou Evropou
  3. Zohlednit ekologické hranice biohospodářství

V příloze je Strategie biohospodářství (2018) k dispozici ke stažení.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem