přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2011

6.4.2011

Správce IS VaVaI, kterým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), stanovil termín pro předání údajů do RIV do 30. 5. 2011 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2011 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

Správce IS VaVaI, kterým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), stanovil termín pro předání údajů do RIV do 30. 5. 2011 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2011 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

Na webových stránkách Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) – www.nazv.cz– jsou v sekci RIV – RIV11 zveřejněny „Stránky eRIV pro podávání výsledků do RIV2011 s aplikací eRIVPro“. Jsou zde k dispozici veškeré informace a dokumenty, které souvisí s dodávkou údajů do RIV 2011.

Termín předání údajů do RIV11 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 6. května 2011. Proces odsouhlasování a kontroly předávaných dat bude probíhat v květnu 2011. MZe pak předá RIV11 za jednotlivé organizace do IS VaVaI do 30. 5. 2011.

Varianty předávání:

  • všechny záznamy pro danou organizaci budou MZe předány ve vlastním souboru xml (vav) -  dodávka bude elektronicky zaslána na adresu janbudsky@mzecz
  • všechny výsledky nově přidané jednotliví uživatelé upraví a doplní přímo v aplikaci eRIVPro

Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI  vytvořená kontrolní službou, resp. generovaná aplikací eRIVPRo, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Bude zaslána v tištěné podobě na MZe – Ing. Budský.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem