přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017

30.8.2017

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána při slavnostním zahájení 44. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 24. srpna 2017.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
a experimentálního vývoje v roce 2017

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (dále jen „ČAZV“), ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

1. cena – 70 000,- Kč

2. cena – 50 000,- Kč

3. cena – 30 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může ministr ve spolupráci s ČAZV na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu
a experimentálním vývoji“. Toto uznání není spojeno s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 24. srpna 2017. Ocenění předávali předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
a předseda ČAZV  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017

I. cena (70 000,- Kč) – RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která shrnuje výsledky výzkumu testů potomstev dvou semenných sadů borovice lesní. Výsledky výzkumu byly použity pro založení semenného sadu borovice lesní druhé generace s výnosnějšími genotypy.

II. cena (50 000,- Kč) – Mgr. Ondřej Polanský, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která se týká charakterizace metabolismu prospěšných bakterií střevního traktu drůbeže, které mohou pomoci zvýšit odolnost kuřat k bakteriálním infekcím a omezit tak šíření škodlivých bakterií.

III. cena (30 000,-Kč) – Ing. Pavel Svoboda, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci. Pokusy realizované s rostlinami ječmene vedly k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017

I. cena (70 000,- Kč) - Ing. Miloš Beran, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., za v celosvětovém měřítku originální postup výroby a sušení, který může být využit k výrobě polotovarů pro přípravu nápojů typu „smoothies“ a zmrzlinových krémů. Technologie sušení byla použita pro výrobu extraktu konopného semene obohaceného kurkuminem a probiotickými bakteriemi.

II. cena (50 000,- Kč) - Ing. Barbora Badalíková, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., za certifikovanou metodiku přínosnou hlavně pro zemědělce, kteří mají nedostatek organické hmoty v půdě. Práce se věnuje ochraně půdy před rychlým vysýcháním a před vodní erozí.

III. cena (30 000,- Kč) - Ing. Jan Leugner, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku, zaměřenou na pěstování a použití sazenic smrku, který bude v horských podmínkách lépe odolávat nepříznivým podmínkám (vítr, sníh, námraza a podobně).

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji -  Ing. Radek Aulický, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky pesticidů v ošetřených potravinách. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem