přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2012

31.8.2012

Ceny za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byly předány při slavnostním zahájení 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 30. srpna 2012.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2012

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu   a experimentálního vývoje v roce 2012“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

1. cena – 50 000,- Kč

2. cena – 30 000,- Kč

3. cena – 20 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a experimentálním vývoji může ministr zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji“. Tato uznání nejsou spojena s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení výstavy Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích dne 30. srpna 2012.

Ocenění předávali ministr zemědělství Ing. Petr Bendl a předseda České akademie zemědělských věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.

V ý s l e d k y   s o u t ě ž í :

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012“

I. cena  (50 000,- Kč) – Mgr. Helena Fulková, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., za vědecký článek, který popisuje novou metodu derivace ESC (embryonálních kmenových buněk) z oocytů v metafázi I. Popsaný přístup může být vodítkem pro derivaci eticky akceptovatelných lidských embryonálních kmenových buněk s výhledem na jejich využití v humánní medicíně v rámci buněčné terapie. Využití se předpokládá také v programu „genetické živočišné zdroje“.

II. cena (30 000,- Kč) – Mgr. Petr Králík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za vědeckou publikaci, která se zabývá optimalizací systému pro určení životaschopnosti původce paratuberkulózy bez použití klasických kultivačních mikrobiologických metod. Tato metoda je velmi slibná jako alternativa ke kultivaci, která je v případě původce paratuberkulózy velice náročná a zdlouhavá.

III. cena (20 000,- Kč) – Mgr. Tomáš Erban, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za vědeckou práci popisující metodu, která umožňuje využitím různých kroků selektivní izolaci proteinů s multidisciplinárním využitím. Poznatky mají uplatnění v biotechnologiích, alergologii, imunologii i buněčné biologii.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - PharmDr. Josef Mašek, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za vědeckou práci, která je zaměřena na vývoj rekombinantních vakcín na bázi nanoliposomů.  Nanoliposomy s navázanými his-tagovanými rekombinatními antigeny, jejichž povrch je modifikován patentovaným lipofilním imunomodulátorem, představují novou biokompatibilní platformu pro konstrukci veterinárních a humánních rekombinantních vakcín.

Finanční ocenění ve výši 5 000 Kč věnuje Dyntec, spol. s r.o., jeden z progresivních českých výrobců veterinárních a humánních léčiv. Symbolický šek předávala paní Zuzana Plívová.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji - Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za vědeckou publikaci, která se zabývá výskytem původce zánětu jater, známého také jako žloutenka typu E. V ČR byl zjištěn výskyt původce žloutenky typu E až u 18 % prasat domácích a 17 % prasat divokých. Genetické studie poukázaly na přenos tohoto původce na člověka konzumací či pouhým ochutnáváním syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa, jater a jiných vnitřností prasat.

Finanční ocenění ve výši 5 000 Kč věnuje Agritec Plant Research, s.r.o., významná výzkumná organizace v oblasti výzkumu geneticko-šlechtitelských metod a biotechnologií zemědělských plodin. Symbolický šek předával pan Ing. Miroslav Hochman, ředitel společnosti.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2012“

I. cena nebyla udělena.

II. cena  (30 000,- Kč) – doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za certifikovanou metodiku „Metody regulace pcháče rolního  na zemědělské půdě“, která předkládá odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti a metodách regulace pcháče rolního v jednotlivých plodinách na zemědělské i nezemědělské půdě.

III. cena (20 000,- Kč) - doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., za patent s odprodanou licencí na technologickou linku pro výrobu plastického steliva-kompostu z kejdy skotu, založenou na separaci surové kejdy a termickém ošetření separátu s cílem hygienizace materiálu a potlačení patogenních mikroorganismů.      

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem