přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Beseda zemědělské veřejnosti s výzkumnými organizacemi

20.5.2015

Dne 6. května 2015 se na Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“) konala první „Beseda zemědělské veřejnosti s výzkumnými organizacemi“. Setkání, pod záštitou náměstka ministra ing. Jindřicha Šnejdrly, zorganizoval odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství. Cílem tohoto prvního setkání bylo seznámit zemědělskou veřejnost s činností výzkumných organizací, jejichž je MZe zřizovatelem, a naopak získat informace i z druhé strany, tedy od zemědělské veřejnosti, co od zemědělského výzkumu očekává.

Setkání se účastnilo 7 veřejných výzkumných institucí:

  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
  • Výzkumný ústav potravinářský, v. v. i.
  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
  • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

A jedna příspěvková organizace:

  • Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zástupci jednotlivých výzkumných institucí seznámili zemědělskou veřejnost s jejich výzkumnou činností (jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách MZe www.eagri.cz) v jednotlivých oblastech zemědělské činnosti. Veřejnost byla seznámena s nejnovějšími výsledky zemědělského výzkumu a možnostmi jejich uplatnění v praxi. Právě přenos výsledků výzkumu do praxe považuje odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství za nejslabší článek výzkumné činnosti. Proto přišel s nápadem organizovat pravidelná setkání zemědělské veřejnosti s jednotlivými výzkumnými institucemi, která by v budoucnu měla být organizována oborově, tedy zaměřená na hlavní činnosti zemědělské produkce. Každé setkání bude zaměřeno na určitý druh zemědělské produkce jako například: rostlinnou či živočišnou produkci (zvlášť pro konvenční a ekologickou produkci s ohledem na klimatické změny), mechanizaci, potravinářství, zelinářství a ovocnářství, ochranu vody, půdy,
a životního prostředí (zemědělství má krajinotvornou funkci), ochranu zvířat, rostlin a obyvatel, a to vše by měla završovat ekonomické vyhodnocení výše uvedených oblastí zemědělské produkce a další zemědělské činnosti.

Z prvního společného setkání zemědělské veřejnosti se zemědělskou praxí je zřejmé, že obě strany mají o podobná setkání velký zájem. Rovněž se potvrdilo, že zemědělská veřejnost je nedostatečně informována o výsledcích výzkumu a možnostech jejich zavádění do praxe. To ale platí také naopak, zemědělský výzkum nemá dostatek informací o potřebách zemědělců, kteří především v Evropské unii svádí velký konkurenční boj. Právě zavedení nových metod, postupů a inovací v zemědělské produkci, snížení ztrát v průběhu výrobního řetězce, ale i u spotřebitelů, pravidelná kontrola kvality a nezávadnosti potravin, zlepšení ekonomiky ve všech oblastech zemědělské produkce může dostat české zemědělství na špičku producentů nejen v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. K tomu by měl zemědělcům pomoci český zemědělský výzkum, jehož mnohé výsledky jsou na světové úrovni a byly oceněny řadou uznání nejen v České republice, ale i v zahraničí. Právě podobná společná setkání zemědělského výzkumu se zemědělskou praxí by měla poukázat na možnosti vzájemné spolupráce se společným cílem zvýšení konkurenceschopnosti českých producentů v mezinárodní konkurenci.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem