přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Orgány poradenského systému MZe

Orgány poradenského systému Ministerstva zemědělství jsou Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova a Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Koncepčním a řídícím orgánem poradenského systému je odborný útvar Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), v jehož působnosti je odpovědnost za poradenství. Úkolem tohoto útvaru je vytvářet podmínky pro poskytování poradenských služeb a propojovat odborné působení jednotlivých odborných útvarů MZe a jimi řízených programů.

MZe k vytvoření uceleného systému poradenství navrhuje a administrativně zajišťuje podpůrné programy z národních dotací a dále metodicky usměrňuje a podporuje činnost jednotlivých prvků systému.

Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova (dále jen „Národní rada“) je poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství. Činnost Národní rady se řídí Statutem a jednacím řádem.

MZe pro svoji činnost využívá poskytnutá doporučení, náměty a připomínky členů Národní rady a tím zajišťuje účast zástupců profesních a agrárních nevládních organizací na tvorbě a stanovení poradenských a vzdělávacích cílů, postupů a hodnocení.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je státní příspěvkovou organizací MZe a její činností je mezi jinými vzdělávání a poradenství. Ústav je pověřen vedením Registru poradců akreditovaných MZe a kontrolou správnosti údajů v něm uvedených, administrativními úkony spojenými s akreditačním řízením a plněním povinností poradce a dále zajišťuje i kontrolní činnost u poradců akreditovaných MZe. Organizuje vzdělávací akce pro poradce a zpracovává metodické materiály. Podílí se na nastavení poradenského systému a AKIS pro budoucí období a koordinuje pracovní skupiny se zaměřením na transfer znalostí.