přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025

Dne 12.12.2016 byla schválena poradou vedení č. 42/2016 Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (dále jen „Koncepce“). Tato Koncepce je od roku 1999 v pořadí již čtvrtým koncepčním materiálem upravujícím oblast rezortního poradenství.

Systém poradenství uvedený v Koncepci je opřen o tři hlavní pilíře, jimiž jsou konzultační poradenství, individuální poradenství a odborné poradenství. Konzultační poradenství zahrnuje vstupní konzultace, odborné konzultace, program „Speciálního poradenství pro rostlinnou a živočišnou výrobu“ a hromadné konzultace. Individuální poradenství je zaměřeno na širokou oblast od technologického poradenství přes poradenství k podmínkám hospodaření po ekonomické poradenství. Odborné poradenství má za úkol především podpořit přenos výsledků výzkumu a inovace do praxe.
Většina poradenských opatření v uvedených pilířích je podporována z národních nebo evropských zdrojů, u některých je požadována spoluúčast příjemce poradenství. Všechna poradenská opatření uvedených pilířů na sebe navazují, vzájemně se doplňují a podporují a tím vytvářejí ucelený poradenský systém.
 

Přílohy


13.1.2009

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství v souladu se schválenou koncepcí poradenského systému MZe na léta 2009-2013 č.j. 8182/2008-18010 ze dne 15. 12. 2008 vydává tuto směrnici s resortní působností.