přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

Vedením Ministerstva zemědělství byl 7. 12. 2004 schválen materiál odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, upravující působnost Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS). Článek informuje o výběrových podmínkách a působnosti KIS.

Na základě schválené Koncepce zemědělského poradenství na roky 2004 ÷ 2010 zpracoval odbor výzkumu, vzdělávání  a zakladatelské činnosti MZe návrh působnosti a kritéria výběru uchazečů o obdržení statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS).

Úkolem KIS je adresný  přenos resortních informací, jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami a  informační podpora systému zemědělského poradenství. Tuto činnost  KIS zajišťují především prostřednictvím informační vazby na Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) s finanční podporou MZe. Cílovými příjemci informací jsou zemědělci, regionální a místní iniciativy rozvoje venkova a agrární nevládní organizace. Specifikace činností je zpracována v zadání výběrových podmínek KIS.

MZe udělilo statut  KIS na základě výběru jednomu subjektu v každém kraji. Subjektem KIS je právnická osoba, která má poskytování informací v náplni činnosti, která zajistí spolupráci s cílovými skupinami a s krajskou reprezentací. V příloze článku jsou uvedeny výběrové podmínky KIS.

Související odkazy