přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace z ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství. Mezi jeho hlavní činnosti patří zajištění funkce informačního a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova. Oddělení Poradenství a vzdělávání z pověření ministerstva mimo jiné odpovídá za zajištění správy a provozu Registru poradců akreditovaných MZe, spolupracuje s nevládními organizacemi, podílí se v rámci své odborné působnosti na organizaci regionálních akcí, získává, analyzuje, vyhodnocuje a připravuje odborné podklady pro metodickou činnost a spolupracuje s dozorovými a kontrolními orgány v oblasti cross compliance. Zajišťuje aktualizaci a obsahovou údržbu webových stránek www.agroporadenstvi.cz.

ÚZEI spravuje i Knihovnu Antonína Švehly (dříve Zemědělská a potravinářská knihovna), jejímž hlavním posláním je zabezpečení informačních zdrojů pro rezort z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. Knihovna poskytuje služby výpůjční, reprografické, informační a rešeršní, a to jak pro vědecké a výzkumné pracovníky, pracovníky MZe, ale také i studenty a odbornou a laickou veřejnost. Knihovna Antonína Švehly je spolehlivým informačním partnerem pro podporu vědy a výzkumu.
www.knihovnasvehly.cz