přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení

Ke zhodnocení efektu vynaložených prostředků, dopadu, účelnosti a účinnosti podpor slouží průběžné a ex-post hodnocení PRV 2014-2020. Hodnocení musí provádět odborníci funkčně nezávislí na Řídícím orgánu. Na základě výběrového řízení bylo pro zpracování hodnocení vybráno konsorcium společností Naviga 4 a Evaluation Advisory CE.


20.1.2021

Průběžná zpráva o hodnocení PRV - září 2020

Zpráva představuje osmý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


12.8.2020

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – březen 2020

Zpráva představuje sedmý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


27.1.2020

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2019

Zpráva představuje šestý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


12.7.2019

Střednědobé hodnocení PRV 2014-2020 v roce 2019

Zpráva představuje pátý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020. Jedná se o druhé střednědobé hodnocení PRV 2014-2020.


11.2.2019

Dotazníkové šetření a sběr dat ke střednědobému hodnocení PRV 2014-2020

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit Evropské komisi střednědobé hodnocení Programu rozvoje venkova 2014-2020, probíhá v současné době dotazníkové šetření a sběr dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace.


3.1.2019

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2018

Zpráva představuje čtvrtý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


18.7.2018

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – březen 2018

Zpráva představuje třetí hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


4.4.2018

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2017

Zpráva představuje druhý hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


20.12.2017

Střednědobé hodnocení PRV 2014-2020 v roce 2017

Zpráva představuje první hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020.


18.5.2017

Úvodní zpráva o hodnocení

Úvodní zpráva o hodnocení obsahuje návrh metodického postupu zodpovězení evaluačních otázek včetně stanovení potřebných dat pro jejich zodpovězení a postupu pro stanovení výsledkových a dopadových ukazatelů. Dále obsahuje návrh kvalitativních a kvantitativních metod pro zodpovězení hodnotících otázek, který poslouží jako metodický základ pro další fáze hodnocení. Vlastní hodnocení bude prováděno v následujících průběžných hodnotících zprávách.