přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předběžná informace o plánované změně v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020, operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

10.2.2021

Tisková zpráva se týká konečných žadatelů operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kteří se v roce 2021 chystají podávat Žádost o dotaci prostřednictvím místních akčních skupin do Fiche dle článku 19, odstavce 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Ministerstvo zemědělství zveřejňuje některé důležité informace týkající se výše uvedené podpory s ohledem na změny nařízení stanovených pro veřejnou podporu.

Upozorňujeme žadatele a místní akční skupiny, že při podání Žádosti o dotaci v roce 2021 již není možné využít výběr režimu blokové výjimky, kdy je podpora z Fiche dle čl. 19, odstavce 1. písm. b) poskytována v souladu s čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách, dále jen „Nařízení“).

Daná situace nastala z toho důvodu, že platnost stávající regionální mapy, která stanovuje míru podpory pro žadatele dle čl. 14 Nařízení, byla na rozdíl od ostatních podmínek z Nařízení prodloužena pouze do konce letošního roku.  S ohledem na tuto skutečnost a možnost registrovat žádosti o dotaci operace 19.2.1 na RO SZIF až do 31. 8. 2021, kdy není možné zajistit podpis všech Dohod do konce letošního roku, došlo ke zrušení podpory dle čl. 14 Nařízení. Ve Fichi dle čl. 19, odstavce 1., písm. b) mají samozřejmě žadatelé i nadále možnost podávat žádosti o dotaci v režimu „de minimis“, který je doposud v dané Fichi převážně využíván (98 %).

V tomto smyslu dojde i ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, které bude následně zveřejněno na stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem