přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
15.7.2014

Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Vláda schválila 9. 7. 2014 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Jedná se o dokument, který bude dále podléhat projednávání a schvalování ze strany Evropské komise. Konečné znění dokumentu bude zveřejněno společně s prováděcím rozhodnutím komise o schválení.


14.7.2014

Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020

Ministerstvo životního prostředí vydalo k návrhu koncepce „Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020“ souhlasné stanovisko.


14.7.2014

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.


8.7.2014

Společná zemědělská politika po reformě – I. a II. pilíř

Ministerstvo zemědělství zahajuje sérii článků, ve kterých představí novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.


Datum konání: 16.6.2014  14:00 – 16:00

Veřejné projednání návrhu Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ecological Consulting, a.s. si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání návrhu koncepce Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 a posouzení…


13.1.2014

Schválení balíčku nařízení pro programové období 2014-2020

V prosinci 2013 došlo ke schválení balíčku nařízení pro programové období 2014-2020.7.2.2013

Pozice Evropské Komise k přípravě Dohody o partnerství

V listopadu 2012 byl představen Poziční dokument, který prezentuje priority EK pro další využívání prostředků evropských fondů v České republice v novém programovém období 2014-2020.


7.2.2013

Představení Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013

Návrh dokumentu „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“ byl představen v lednu 2013.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR. Dle kapitoly 4, písm. j) Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, platí pro žadatele, kteří u projektů překročí celkové výdaje částku 50 000 EUR, informační povinnost. Od 6.9.2012 dochází ke změně termínu, kdy musí být informační billboard nebo tabulka umístěn na daném místě realizace projektu, a to nově od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nejpozději však k datu předložení Žádosti o proplacení. Tomuto odpovídá i kurz přepočtu celkových skutečných výdajů projektu, které jsou rozhodné pro platnost, jenž je stanoven k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podrobnosti viz Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV), které naleznete v sekci Dotace - Program rozvoje venkova - Pravidla pro publicitu.

zobrazit po