přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní dotace 2020

V oblasti poradenství v zemědělství je v r. 2020 odbor 14150 MZe garantem dvou dotačních programů.

9.F.e. Regionální přenos informací

Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, formou vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových materiálů, seminářů, workshopů, webinářů a kurzů. Podpora je poskytována dle čl. 21. nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Dotace byla přiznána 6 subjektům.

9.F.i.  Odborné konzultace

Podpora poradenství v zemědělství a lesnictví zaměřená na odborné konzultace formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta (do 90 minut), které pomohou tazateli zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru. Podpora je poskytována v souladu s čl. 22 nařízení komise (EU) č. 702/2014 v oblasti zemědělství, kteří jsou mikro, malým či středním podnikem a/nebo dle čl. 39 v oblasti lesnictví bez omezení velikosti podniku. Subjekty poskytující odborné konzultace jsou resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je převažující, dále Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Dotace byla přiznána 15 subjektům.