přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poradenství

Zemědělské poradenství a jeho informační systém jsou velmi důležitým prostředkem zemědělské politiky Ministerstva zemědělství. Správné fungování zemědělského poradenského systému je nezbytné pro zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého zemědělství v podmínkách tržní ekonomiky.

Zemědělský poradenský systém vychází z požadavků Společné zemědělské politiky vyjádřených platnými právními předpisy EU a ČR. Ucelený systém resortního poradenství, zaměřený na oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodního hospodářství a rozvoj venkova, je popsán v Koncepci poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2009-2013.

Poradenství je poskytováno různými formami od informativního všeobecného poradenství, přes odborné poradenství, individuální terénní poradenství, až po syntetické informace poskytované prostřednictvím navzájem propojených webových stránek. Je podpořeno jak z národních, tak i z evropských dotací.


4.9.2015

Inovační zprostředkovatelé/brokeři

V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV) vyhlásilo v květnu 2015 Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV, první kolo pro příjem přihlášek na pozici inovační zprostředkovatel.