přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kompenzace pro chovatele kožešinových zvířat

1.3.2019

Formuláře a informace k žádosti o kompenzační příspěvek.

Ustanovení § 29c odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, uvádí: „Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona s vědomím krajské veterinární správy chov zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin (dále jen „chov zvířat pro kožešiny“), ukončí jej v souladu s dosavadními předpisy do 31. 1. 2019." "Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených ze státního rozpočtu jednorázový finanční příspěvek ke zmírnění dopadů chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí v přechodném období podle odstavce 1 (dále jen "kompenzační příspěvek")."

Chovatelé, kteří provozovali do 31. ledna 2019 chov zvířat pro kožešiny a ukončili jej, mohou od 27. února 2019 žádat ministerstvo o kompenzační příspěvek.

V přílohách níže naleznete:

  • Formulář žádosti o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019
  • Formulář čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - jelikož bude podpora poskytována v tomto režimu, je nutno jej také vyplnit
  • Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 34/2019 Sb., o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
  • Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
  • Nařízení Komise (EU) 2019/316, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Doporučujeme formuláře vyplnit pečlivě a zaslat je na Ministerstvo zemědělství se všemi přílohami, které jsou vyžadovány (podrobnosti jsou uvedeny přímo ve formulářích).

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem