přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Akreditace k pořádání kursů na úseku ochrany zvířat proti týrání

31.8.2021

podle § 26a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kursy na úseku ochrany zvířat proti týrání, jsou obsaženy v § 26b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky pořádání kursů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace jsou obsaženy v § 26c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášku č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, najdete zde.

Formuláře žádosti o udělení akreditace k pořádání kursu, o změnu rozhodnutí o udělení akreditace, plnou moc k zastupování ve správním řízení, dotazník nového i dříve schváleného lektora a vzor dotazníku spokojenosti absolventů kursu - to vše naleznete dole v přílohách.

V souladu s položkou 74 písm. g) sazebníku poplatků - přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se za udělení akreditace k pořádání kursů na úseku ochrany zvířat proti týrání hradí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Podat žádost o udělení akreditace k pořádání kursu na úseku ochrany zvířat proti týrání je nutné nejméně 60 dní před plánovaným zahájením prvního kursu.

Návrhy na zahájení správního řízení - žádost o udělení akreditace k pořádání kursu na úseku ochrany zvířat proti týrání zasílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor environmentální a ekologického zemědělství
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

ID DS: yphaax8

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem