přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Základní údaje o ÚKOZ.

K plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zřídil ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat Ústřední komisi pro ochranu zvířat (ÚKOZ).

Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Orgány ÚKOZ jsou předseda a rada. ÚKOZ se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat (VOHZ), výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech (VOZZCH), výbor pro ochranu volně žijících zvířat (VOVŽZ) a výbor pro ochranu pokusných zvířat (VOPZ). Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z členů ÚKOZ, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ÚKOZ mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost výborů.

Přehled členů ÚKOZ s uvedením subjektu, který je nominoval:

Ing. Radim Fiala (předseda ÚKOZ) - poslanec PSP ČR
Bc. Jan Doležal - Agrární komora ČR
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. - Unie českých a slovenských zoologických zahrad
MUDr. Dagmar Jírová, CSc. - Ministerstvo zdravotnictví
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. - Akademie věd ČR
Mgr. Eva Mazancová - Ministerstvo životního prostředí
doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. - Unie chovatelů hospodářských zvířat
MVDr. Ivo Strauss (předseda VOHZ) - Státní veterinární správa ČR
Ing. Petr Stýblo - Český svaz ochránců přírody
MVDr. Jan Šimr (předseda VOZZCH) - Komora veterinárních lékařů ČR
Ing. Romana Šonková - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
pplk. MVDr. Jaromír Vopršal - Ministerstvo obrany
Ing. Martin Žižka, Ph.D. (předseda VOVŽZ) - Ministerstvo zemědělství

Kontakt:
Ministerstvo zemědělství
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Těšnov 17
110 00 Praha 1 - Nové Město

e-mail: ukoz@mzecz