přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oprávnění k používání, k chovu nebo k dodávce pokusných zvířat

PŘEDPISY

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění ze systému ASPI.

Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat (od 15. 4. 2021 novelizovaná).

Doporučení Komise týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (2007/526/ES)

Pro vykazování spotřeby pokusných zvířat je potřebné i Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (2012/707/EU). K tomuto rozhodnutí byla vydána oprava - Prováděcí rozhodnutí komise, kterým se opravuje příloha II prováděcího rozhodnutí 2012/707/EU, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (2014/11/EU).

JAK NA TO?

Pokyny pro žadatele o udělení oprávnění - VELMI DŮLEŽITÉ!
METODICKOU POMŮCKU, se kterou je nutno se seznámit (je v ní všechno ohledně postupu při získávání oprávnění), naleznete níže v přílohách.

OHLÁŠENÍ ZMĚN v již vydaném rozhodnutí

V průběhu činnosti zařízení může dojít k různým změnám. Pokud dojde ke změně:

  • názvu nebo sídla právnické / fyzické osoby, jíž bylo vydáno rozhodnutí,
  • statutárního orgánu, odpovědného za dodržování zákona č. 246/1992 Sb.,
  • osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,
  • osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata,
  • určeného veterinárního lékaře nebo kvalifikovaného odborníka,

pak je povinností zařízení tuto změnu neprodleně ohlásit.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE

1) Žádost o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat:
Formulář žádosti a formulář plné moci k zastupování naleznete níže v přílohách.

2) Žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat:
Formulář žádosti a formulář plné moci k zastupování naleznete níže v přílohách.

K 1) i 2) Formulář žádosti o vyjádření orgánu veterinární správy k chovu, dodávce nebo používání pokusných zvířat naleznete níže v přílohách.

3) Ohlášení změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat:
Formulář ohlášení změny údajů naleznete níže v přílohách.

4) Ohlášení změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu nebo k dodávce pokusných zvířat:
Formulář ohlášení změny údajů naleznete níže v přílohách.

5) Žádost o udělení výjimky z povinnosti používat k pokusům pokusná zvířata uvedená v § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pouze tehdy, byla-li pro použití k pokusům chována - pokud hodlá uživatel pokusných zvířat používat k pokusům pokusná zvířata uvedená v zákoně, která ale nebyla pro použití k pokusům chována, je nutno požádat MZe-OOZ o výjimku:
Formulář žádosti naleznete níže v přílohách.

6) Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat podle § 15a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - pokud hodlá uživatel pokusných zvířat provádět pokusy mimo schválená zařízení, je nutno požádat MZe-OOZ o výjimku:
Formulář žádosti naleznete níže v přílohách.

Návrhy na zahájení správního řízení - žádost o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat nebo žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat zasílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor environmentální a ekologického zemědělství
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1
ID DS: yphaax8

 

POSUZOVÁNÍ

Materiály potřebné pro posuzovatele se můžou hodit i žadateli o oprávnění - najde v nich to, na co se před posuzováním má připravit.

Formuláře posudku zařízení uživatele pokusných zvířat a posudku zařízení chovatele nebo dodavatele pokusných zvířat naleznete níže v přílohách.

Přílohy

Související odkazy