přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

Informace a materiály potřebné pro chov DZVZP

Podrobné informace k celé problematice, včetně ustanovení právních předpisů, naleznete v materiálu Přehled změn v oblasti chovu DZVZP níže v přílohách.

Na úvod přehled hlavních změn: Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen "zákon"), nabyla účinnosti 1. února 2021. Ochrana druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (DZVZP) je upravena v § 13 odst. 5 až 11, § 14c a § 14d zákona.

Novela zavádí zpřísnění podmínek chovu pro chovatele DZVZP a další zpřísnění podmínek chovu vybraných druhů šelem a lidoopů chovaných jako DZVZP:

 • každý chovatel DZVZP může zahájit nebo rozšířit chov zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu získaného na místně příslušné krajské veterinární správě - podle místa chovu,
 • žádost o povolení chovu DZVZP se podává na závazném formuláři (níže v přílohách),
 • nově krajská veterinární správa zasílá na vědomí obci, na jejímž území se nachází místo chovu zvířete, pravomocné rozhodnutí o povolení chovu, jeho změně nebo odnětí,
 • dochází ke zvýšení sankcí za chov DZVZP bez povolení, např. propadnutí zvířete vyžadujícího zvláštní péči chovaného bez příslušného povolení.

Pravidla platná od 1. 2. 2021 pro všechny chovatele DZVZP kromě chovatelů vybraných druhů šelem a lidoopů chovaných jako DZVZP:

Chovatel DZVZP může zahájit nebo rozšířit chov zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu (je zakázáno zahájit chov nebo rozšířit chov zvířat dříve).
Chovatel musí vést evidenci ke zvířatům.
Správní poplatky:

 • za vydání rozhodnutí o povolení chovu DZVZP: 1 000 Kč,
 • za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu DZVZP: 500 Kč.

Pravidla platná od 1. 2. 2021 pro všechny chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů chovaných jako DZVZP:

Chovatel vybraných druhů šelem a lidoopů chovaných jako DZVZP může zahájit nebo rozšířit chov zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu (je zakázáno zahájit chov nebo rozšířit chov zvířat dříve).
Chovatel musí vést evidenci ke zvířatům.
Nově je stanoven rozdíl mezi podáním první žádosti o povolení chovu DZVZP a prodloužením již vydaného povolení:

 • k prvnímu podání musí žadatel doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem,
 • k prvnímu podání musí žadatel k žádosti přiložit osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy získané vykonáním zkoušky,
 • k prodloužení vydaného povolení žadatel nemusí doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem,
 • k prodloužení vydaného povolení žadatel nemusí k žádosti o prodloužení přiložit osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy získané vykonáním zkoušky,
 • k prodloužení vydaného povolení chovatel musí účastí na kurzu získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy do 1. 2. 2023.

Správní poplatky:

 • za vydání rozhodnutí o povolení chovu DZVZP (vybrané druhy šelem a lidoopů): 10 000 Kč,
 • za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu DZVZP (vybrané druhy šelem a lidoopů): 5 000 Kč.

Vybrané druhy zvířat z řádu šelmy (Carnivora)

1. z čeledi kočkovitých z podčeledi
a) velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,
b) malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor) a rod rys (Lynx),
c) gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),
2. z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,
3. z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy a
4. z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon pictus)

Přílohy