přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.7.2009

Ministerstvo zemědělství chce urychlit výplaty přímých plateb

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta se rozhodl maximálně urychlit výplatu záloh přímých plateb za rok 2009. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS, které by mohly být zemědělcům vypláceny už od druhé poloviny října. Celkem bude vyplaceno o bezmála čtyři a půl miliardy korun více než v loňském roce.


7.7.2009

Zjišťování povodňových škod na vodohospodářském majetku začíná

Tisková zpráva – Dneškem začíná platit příkaz náměstka ministra zemědělství k zjišťování následků povodní na státním vodohospodářském majetku. Tímto příkazem vzniknou u Lesů ČR, Zemědělské vodohospodářské správy a státních podniků Povodí komise, které určí škody po povodních.


7.7.2009

Více než 170 milionů korun půjde na projekty třetího kola OP Rybářství

Tisková zpráva – Celkem 172 milionů korun je určeno pro třetí kolo příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství. Toto kolo je vypsáno pro investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění ryb na trh.


3.7.2009

Personální změny v odboru rybářství, myslivosti a včelařství

Tisková zpráva – V poslední době došlo k několika personálním změnám na ministerstvu zemědělství v odboru rybářství, myslivosti a včelařství. Nejpodstatnější novinkou je jmenování nového ředitele zmíněného odboru, kterým se stal 22. června Jiří Pondělíček.


2.7.2009

Ryby, které uhynuly na Orlíku, ministerstvo zemědělství nahradí

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta jednal se zástupci Českého rybářského svazu (ČRS) a výsledkem jednání bude doplnění ryb, které uhynuly 5. 6. 2009 při manipulaci na vodním díle Orlík.


29.6.2009

Ivo Hlaváč odstupuje z postu náměstka ministra zemědělství

Tisková zpráva – Po vzájemné dohodě s ministrem Jakubem Šebestou podal Ivo Hlaváč rezignaci na post prvního náměstka k 30. červnu 2009.


26.6.2009

Daň z přidané hodnoty u projektů veřejnoprávních subjektů v 5. kole PRV uhradí stát

Tisková zpráva – DPH pro projekty veřejnoprávních subjektů podaných v 5. kole příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 uhradí ji stát, ačkoliv nezpůsobilým výdajem z hlediska legislativy EU stále zůstane. Ministerstvo zemědělství tak udělalo další vstřícný krok ke zmírnění dopadů finanční krize.


25.6.2009

Ministerstvo zemědělství monitoruje povodně a je připraveno pomoci

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství je připraveno všemi svými prostředky napomoci při likvidaci následků povodní a odstraňování škod. Ministr Šebesta se dnes brzy ráno sešel s premiérem i ministrem vnitra a následně se zúčastnil zasedání Bezpečnostní rady státu.


24.6.2009

V Brně startuje Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Tisková zpráva – Už ve čtvrtek se návštěvníkům brněnského Výstaviště otevřou brány Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která potrvá až do konce týdne. Na akci, kterou v pátek navštíví i ministr Jakub Šebesta, bude svou expozicí zastoupeno i ministerstvo zemědělství.


22.6.2009

Nařízení vlády upravuje odškodnění poškozených na územích s řízeným rozlivem

Tisková zpráva – V loňském roce byla přijatá novela vodního zákona upravující vznik území určených k řízenému zaplavení při povodních. V těchto řízeně zaplavovaných oblastech garantuje novela kompenzaci zemědělské produkce zničené zaplavením. Stanovení škody a její kompenzaci řeší právě dnes přijaté nařízení vlády.


19.6.2009

Novela zákona o spotřební dani podpoří produkci biopaliv II. generace

Tisková zpráva – Novela zákona o spotřební dani, která prošla poslaneckou sněmovnou, zahrnuje podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit.


19.6.2009

Poslanci posvětili start transformace Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu.


19.6.2009

Novela zákona o zemědělství míří do Senátu

Tisková zpráva – Novela zákona o zemědělství, jejíž hlavním cílem je rozšíření a zlepšení poskytování dotací v návaznosti na evropské předpisy a zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, dnes ve třetím čtení získala podporu poslanců a míří do Senátu.


15.6.2009

Vláda schválila výroční zprávu Pozemkového fondu ČR

Tisková zpráva – Pozemkový fond České republiky (PF ČR) v loňském roce prodal téměř 52.000 hektarů půdy, dalších 800 hektarů převedl bezúplatně. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti fondu, kterou na pondělním jednání schválila vláda.


15.6.2009

Vláda schválila výroční zprávu Státního zemědělského intervenčního fondu

Tisková zpráva – Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2008 předložil dnes vládě ministr zemědělství Jakub Šebesta.


12.6.2009

Ministr zemědělství Jakub Šebesta odmítá nákup dluhopisů Oleofinu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta na základě zpracovaného auditu odmítá nákup dluhopisů firmy Oleofin za 300 milionů korun prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Podle výsledků auditu by tato transakce naplňovala všechny znaky veřejné podpory.


12.6.2009

Ministr Šebesta se kvůli úhynu ryb sešel s předsedou rybářského svazu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta měl dnes jednání s předsedou Českého rybářského svazu Petrem Semeniukem, důvodem je velký rozsah uhynulých ryb pod Orlickou přehradou. Příčinou tohoto úhynu ryb byla manipulace s vodou na přehradě Orlík. Ministr zemědělství a předseda rybářského svazu se dohodli na řešení vzniklé situace, zejména na doplnění ryb do přehrady na původní stavy.


9.6.2009

Ministr zemědělství J. Šebesta odvolal z funkce ekonomického náměstka Petra Kušnierze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství J. Šebesta odvolal z funkce ekonomického náměstka Petra Kušnierze.


9.6.2009

Ministr zemědělství J. Šebesta jednal s vysokými ruskými představiteli na Světovém obilnářském fóru v Sankt Petěrburgu

Tisková zpráva – Český ministr se sešel k bilaterálním jednáním s nedávno jmenovanou ministryní zemědělství Ruské federace Elenou Skrynnik a s gubernátorem Leningradské oblasti Valerijem Serďukovem, kde hovořili o možnostech další spolupráce, zejména při přenosu vyspělých českých technologií. Ruští představiteli vysoce ocenili dodávky plemenného skotu, který se podle slov ministryně Skrynnik v ruských podmínkách velmi dobře adaptuje, a úspěšné česko-ruské projekty v oblasti živočišné výroby v republice Baškortostán a v Samarské oblasti.


5.6.2009

Příprava v pořadí třetího včelařského programu začíná

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v tomto týdnu navštívil zástupce Evropské komise pro oblast včelařství pan Laurent Lourdais. Cílem setkání zástupců ministerstva, Českého svazu včelařů, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní veterinární správy a zástupců Komise bylo nastartovat přípravu třetího pokračování včelařského programu, který se v minulosti osvědčil.


27.5.2009

Odborníci diskutovali o krizi v lesnickém odvětví

Tisková zpráva – V minulém týdnu uspořádalo MZe ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny odborný seminář, jehož tématy byla ekonomická krize v sektoru lesního hospodářství, specifika zadávání veřejných zakázek v lesním hospodářství a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.


25.5.2009

Vláda schválila novelu zákona o oběhu osiva a sadby

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila novelu zákona o oběhu osiva a sadby. Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu s právními předpisy EU v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.


22.5.2009

Výstava Natura Viva 2009 odstartuje v neděli

Tisková zpráva – Desítky organizací a firem se zaměřením na obory myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství se od neděle představí návštěvníkům 15. ročníku mezinárodní výstavy Natura Viva 2009, která proběhne v prostorách Výstaviště v Lysé nad Labem.


22.5.2009

Mariánskolázeňské oplatky získaly Chráněné zeměpisné označení EU

Tisková zpráva – Praha, 22. května 2009 - Evropská komise schválila zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku Chráněných zeměpisných označení Evropské unie (PGI). Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického perníku již 19. českou potravinou, která může používat toto označení.


12.5.2009

Ministr Šebesta představil své priority v čele resortu zemědělství

Tisková zpráva – Zdárné dokončení českého předsednictví (CZ PRES) Rady EU a sestavení reálného rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2010. To jsou hlavní úkoly pro vedení Ministerstva zemědělství pro nadcházející týdny a měsíce.


12.5.2009

Sedmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v červnu

Tisková zpráva – V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce schválil zpřesněná pravidla ministr zemědělství 7. května.


7.5.2009

Komise schválila programy na podporu zemědělců a potravinářů

Tisková zpráva – Evropská komise ve středu posvětila spuštění programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc zemědělcům a potravinářům postiženým ekonomickou krizí. PGRLF tak spustí čtyři programy, jejichž prostřednictvím budou zemědělci a zpracovatelé moci čerpat na podporu provozních úvěrů celkem 2,6 miliardy korun.


7.5.2009

Gandalovič schválil závazkování projektů pro šesté kolo příjmu žádostí

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič rozhodl v úterý 5. května 2009 o částce k závazkování projektů Programu rozvoje venkova (PRV) podaných v 6. kole příjmu žádostí. Podpora bude vyplácena v plné výši finančních požadavků. Z PRV tak na podporu podnikání na venkově jsou připraveny čtyři a půl miliardy korun.


7.5.2009

Program rozvoje venkova umožní farmářům rozšířit podnikání

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova zemědělské podnikatele, kteří se rozhodnou rozšířit svoji činnost směrem ke zpracování zemědělské produkce. Svým rozhodnutím reaguje tak na nově schválenou vyhlášku o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků.


7.5.2009

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství, které proběhne 23. - 29. června, budou moci žadatelé předkládat projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty. Na projekty je v tomto kole určeno 10 milionů korun. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil koncem dubna ministr zemědělství Petr Gandalovič.


7.5.2009

EU chce nové bio logo. Navrhnou ho studenti výtvarných škol

Tisková zpráva – Praha, 7. května 2009, TZ CZ PRES - Evropská komise vyhlašuje mezinárodní soutěž pro studenty a absolventy výtvarných škol o návrh jednotného evropského loga pro produkty ekologického zemědělství. Vítězný návrh bude od 1. července 2010 užíván na biopotravinách pocházejících ze zemí EU.


5.5.2009

Zemědělci se systému kontrol podmíněnosti obávat nemusejí

Tisková zpráva – V letošním roce se v České republice vůbec poprvé zavádí systém kontrol podmíněnosti, známý rovněž pod názvem cross compliance. Nová pravidla byla dlouho diskutována a částí zemědělské veřejnosti byla očekávána s obavami. Podle ministra Petra Gandaloviče se ale zemědělci kontrol podmíněnosti obávat nemusejí.


5.5.2009

Česko jako první země EU ratifikovala vyhlášku o faremním zpracování

Tisková zpráva – Čeští farmáři budou moci jako vůbec první v rámci Evropské unie oficiálně využít vyhlášku upravující faremní zpracování potravin. Jedná se o průlomové opatření, které výrazně zjednoduší výrobu potravin v omezeném, konkrétně stanoveném množství při zachování standardů kvality.


30.4.2009

Gandalovič: používání antiradarů ve vozech Lesů ČR považuji za nevhodné

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič se dnes sešel s generálním ředitelem Lesů ČR s.p. Svatoplukem Sýkorou. Projednali nákup vozů Audi a používání antiradarů.


28.4.2009

Gandalovič: Stát nemůže výkupní cenu mléka ovlivnit

Tisková zpráva – Stát neurčuje a nemůže ovlivnit ceny na trhu s mlékem. Řešením současné situace v sektoru jsou pouze systémová opatření. V reakci na zítřejší plánované protestní akce zemědělců to uvedl ministr Petr Gandalovič.


28.4.2009

Ministr Gandalovič zahájil veletrh Víno & Destiláty

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič společně s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou dnes v areálu pražského Výstaviště zahájili 12. ročník mezinárodního nápojového veletrhu pro gastronomii Víno & Destiláty.


27.4.2009

Ministr Gandalovič zajistil pro obce peníze na proplacení DPH

Tisková zpráva – Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry zemědělství a financí.


22.4.2009

Včelaři ocenili rychlou a účinnou pomoc ministra Gandaloviče

Tisková zpráva – Na dnešním jednání ocenili zástupci Českého svazu včelařů rychlou pomoc ministerstva zemědělství při potížích způsobených přemnožením roztoče varroa destructor. V zimním období 2007-2008 způsobil tento roztoč úhyn 120 000 včelstev.


22.4.2009

Místní akční skupiny budou mít na žádosti o dotace více času

Tisková zpráva – Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gandalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH. Místní akční skupiny tak budou víc více času na přípravu a projednání příslušné úpravy projektů ve svých zastupitelstvech i směrem k bankám.


22.4.2009

V zájmu větší bezpečnosti potravin ministerstvo zavedlo novou službu pro spotřebitele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a jeho Informační centrum bezpečnosti potravin zprovoznilo pro spotřebitele novou službu.


20.4.2009

Kanalizace a čištění odpadních vod projednala na dnešním zasedání vláda

Tisková zpráva – Každoročně je vládě předkládána Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod, která shrnuje postup při naplňování směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice stanovuje nutnost zajistit adekvátní kanalizaci a čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel.


20.4.2009

Vláda se seznámila s průběhem přípravy protipovodňových opatřeních

Tisková zpráva – Každé tři roky předkládá ministerstvo zemědělství zprávu o pokroku v protipovodňové ochraně. Současná zpráva zahrnuje roky 2006–2008, popisuje průběh čerpání finančních prostředků a shrnuje průběh přípravy protipovodňových opatření.


10.4.2009

Spolupráce ČR a Ukrajiny v agrárním sektoru

Tisková zpráva – Spolupráce v agrární oblasti v rámci přípravy možného vstupu Ukrajiny do EU, kvalita a bezpečnost potravin, sbližování veterinárních a rostlinolékařských standardů v souvislosti s mezinárodním obchodem nebo zemědělské technologie byly předmětem dnešního jednání s ukrajinskou náměstkyní ministra agrární politiky Valentinou Alexandrovnou Zavalevskou. Pracovní setkání, které za českou stranu vedl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, se věnovalo rovněž biopalivům a lesnímu hospodářství.


10.4.2009

Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší

Tisková zpráva – Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.


9.4.2009

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnešním dnem vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.


9.4.2009

750 milionů korun podpoří rozvoj dalších malých obcí

Tisková zpráva – Dalším 32 Místním akčním skupinám složeným z malých obcí umožní rozvoj přibližně 750 milionů korun převedených z pozemkových úprav. Kromě zlepšování života na venkově má tento krok ministra zemědělství Petra Gandaloviče zajistit rovnoměrné rozmístění skupin po celém území republiky.


30.3.2009

Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání přijala poslanecký návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích. Cílem schváleného návrhu je odstranění nedostatků v platné právní úpravě a také navýšení poplatků při zápisu do katastru, které bude využito k urychlení digitalizace katastrálních map.


26.3.2009

Poslanci posvětili start transformace Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu.


26.3.2009

Podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků v prvním čtení schválila sněmovna

Tisková zpráva – Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Návrh dnes získal podporu ve sněmovním prvním čtení.


26.3.2009

Senát posvětil dorovnání přímých plateb

Tisková zpráva – Horní komora Parlamentu ČR dnes dopoledne definitivně podpořila poslanecký návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům.

zobrazit po