přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
27.5.2009

Odborníci diskutovali o krizi v lesnickém odvětví

Tisková zpráva – V minulém týdnu uspořádalo MZe ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny odborný seminář, jehož tématy byla ekonomická krize v sektoru lesního hospodářství, specifika zadávání veřejných zakázek v lesním hospodářství a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.


25.5.2009

Vláda schválila novelu zákona o oběhu osiva a sadby

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila novelu zákona o oběhu osiva a sadby. Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu s právními předpisy EU v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.


22.5.2009

Výstava Natura Viva 2009 odstartuje v neděli

Tisková zpráva – Desítky organizací a firem se zaměřením na obory myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství se od neděle představí návštěvníkům 15. ročníku mezinárodní výstavy Natura Viva 2009, která proběhne v prostorách Výstaviště v Lysé nad Labem.


22.5.2009

Mariánskolázeňské oplatky získaly Chráněné zeměpisné označení EU

Tisková zpráva – Praha, 22. května 2009 - Evropská komise schválila zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku Chráněných zeměpisných označení Evropské unie (PGI). Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického perníku již 19. českou potravinou, která může používat toto označení.


12.5.2009

Ministr Šebesta představil své priority v čele resortu zemědělství

Tisková zpráva – Zdárné dokončení českého předsednictví (CZ PRES) Rady EU a sestavení reálného rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2010. To jsou hlavní úkoly pro vedení Ministerstva zemědělství pro nadcházející týdny a měsíce.


12.5.2009

Sedmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v červnu

Tisková zpráva – V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce schválil zpřesněná pravidla ministr zemědělství 7. května.


7.5.2009

Komise schválila programy na podporu zemědělců a potravinářů

Tisková zpráva – Evropská komise ve středu posvětila spuštění programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc zemědělcům a potravinářům postiženým ekonomickou krizí. PGRLF tak spustí čtyři programy, jejichž prostřednictvím budou zemědělci a zpracovatelé moci čerpat na podporu provozních úvěrů celkem 2,6 miliardy korun.


7.5.2009

Gandalovič schválil závazkování projektů pro šesté kolo příjmu žádostí

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič rozhodl v úterý 5. května 2009 o částce k závazkování projektů Programu rozvoje venkova (PRV) podaných v 6. kole příjmu žádostí. Podpora bude vyplácena v plné výši finančních požadavků. Z PRV tak na podporu podnikání na venkově jsou připraveny čtyři a půl miliardy korun.


7.5.2009

Program rozvoje venkova umožní farmářům rozšířit podnikání

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova zemědělské podnikatele, kteří se rozhodnou rozšířit svoji činnost směrem ke zpracování zemědělské produkce. Svým rozhodnutím reaguje tak na nově schválenou vyhlášku o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků.


7.5.2009

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství, které proběhne 23. - 29. června, budou moci žadatelé předkládat projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty. Na projekty je v tomto kole určeno 10 milionů korun. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil koncem dubna ministr zemědělství Petr Gandalovič.


7.5.2009

EU chce nové bio logo. Navrhnou ho studenti výtvarných škol

Tisková zpráva – Praha, 7. května 2009, TZ CZ PRES - Evropská komise vyhlašuje mezinárodní soutěž pro studenty a absolventy výtvarných škol o návrh jednotného evropského loga pro produkty ekologického zemědělství. Vítězný návrh bude od 1. července 2010 užíván na biopotravinách pocházejících ze zemí EU.


5.5.2009

Zemědělci se systému kontrol podmíněnosti obávat nemusejí

Tisková zpráva – V letošním roce se v České republice vůbec poprvé zavádí systém kontrol podmíněnosti, známý rovněž pod názvem cross compliance. Nová pravidla byla dlouho diskutována a částí zemědělské veřejnosti byla očekávána s obavami. Podle ministra Petra Gandaloviče se ale zemědělci kontrol podmíněnosti obávat nemusejí.


5.5.2009

Česko jako první země EU ratifikovala vyhlášku o faremním zpracování

Tisková zpráva – Čeští farmáři budou moci jako vůbec první v rámci Evropské unie oficiálně využít vyhlášku upravující faremní zpracování potravin. Jedná se o průlomové opatření, které výrazně zjednoduší výrobu potravin v omezeném, konkrétně stanoveném množství při zachování standardů kvality.


30.4.2009

Gandalovič: používání antiradarů ve vozech Lesů ČR považuji za nevhodné

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič se dnes sešel s generálním ředitelem Lesů ČR s.p. Svatoplukem Sýkorou. Projednali nákup vozů Audi a používání antiradarů.


28.4.2009

Gandalovič: Stát nemůže výkupní cenu mléka ovlivnit

Tisková zpráva – Stát neurčuje a nemůže ovlivnit ceny na trhu s mlékem. Řešením současné situace v sektoru jsou pouze systémová opatření. V reakci na zítřejší plánované protestní akce zemědělců to uvedl ministr Petr Gandalovič.


28.4.2009

Ministr Gandalovič zahájil veletrh Víno & Destiláty

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič společně s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou dnes v areálu pražského Výstaviště zahájili 12. ročník mezinárodního nápojového veletrhu pro gastronomii Víno & Destiláty.


27.4.2009

Ministr Gandalovič zajistil pro obce peníze na proplacení DPH

Tisková zpráva – Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry zemědělství a financí.


22.4.2009

Včelaři ocenili rychlou a účinnou pomoc ministra Gandaloviče

Tisková zpráva – Na dnešním jednání ocenili zástupci Českého svazu včelařů rychlou pomoc ministerstva zemědělství při potížích způsobených přemnožením roztoče varroa destructor. V zimním období 2007-2008 způsobil tento roztoč úhyn 120 000 včelstev.


22.4.2009

Místní akční skupiny budou mít na žádosti o dotace více času

Tisková zpráva – Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gandalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH. Místní akční skupiny tak budou víc více času na přípravu a projednání příslušné úpravy projektů ve svých zastupitelstvech i směrem k bankám.


22.4.2009

V zájmu větší bezpečnosti potravin ministerstvo zavedlo novou službu pro spotřebitele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a jeho Informační centrum bezpečnosti potravin zprovoznilo pro spotřebitele novou službu.


20.4.2009

Kanalizace a čištění odpadních vod projednala na dnešním zasedání vláda

Tisková zpráva – Každoročně je vládě předkládána Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod, která shrnuje postup při naplňování směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice stanovuje nutnost zajistit adekvátní kanalizaci a čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel.


20.4.2009

Vláda se seznámila s průběhem přípravy protipovodňových opatřeních

Tisková zpráva – Každé tři roky předkládá ministerstvo zemědělství zprávu o pokroku v protipovodňové ochraně. Současná zpráva zahrnuje roky 2006–2008, popisuje průběh čerpání finančních prostředků a shrnuje průběh přípravy protipovodňových opatření.


10.4.2009

Spolupráce ČR a Ukrajiny v agrárním sektoru

Tisková zpráva – Spolupráce v agrární oblasti v rámci přípravy možného vstupu Ukrajiny do EU, kvalita a bezpečnost potravin, sbližování veterinárních a rostlinolékařských standardů v souvislosti s mezinárodním obchodem nebo zemědělské technologie byly předmětem dnešního jednání s ukrajinskou náměstkyní ministra agrární politiky Valentinou Alexandrovnou Zavalevskou. Pracovní setkání, které za českou stranu vedl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, se věnovalo rovněž biopalivům a lesnímu hospodářství.


10.4.2009

Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší

Tisková zpráva – Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.


9.4.2009

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnešním dnem vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.


9.4.2009

750 milionů korun podpoří rozvoj dalších malých obcí

Tisková zpráva – Dalším 32 Místním akčním skupinám složeným z malých obcí umožní rozvoj přibližně 750 milionů korun převedených z pozemkových úprav. Kromě zlepšování života na venkově má tento krok ministra zemědělství Petra Gandaloviče zajistit rovnoměrné rozmístění skupin po celém území republiky.


30.3.2009

Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání přijala poslanecký návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích. Cílem schváleného návrhu je odstranění nedostatků v platné právní úpravě a také navýšení poplatků při zápisu do katastru, které bude využito k urychlení digitalizace katastrálních map.


26.3.2009

Poslanci posvětili start transformace Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu.


26.3.2009

Podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků v prvním čtení schválila sněmovna

Tisková zpráva – Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Návrh dnes získal podporu ve sněmovním prvním čtení.


26.3.2009

Senát posvětil dorovnání přímých plateb

Tisková zpráva – Horní komora Parlamentu ČR dnes dopoledne definitivně podpořila poslanecký návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům.


26.3.2009

Schválení úvěru na vodovody a kanalizace míří k prezidentovi

Tisková zpráva – Senát dnes svým rozhodnutím postoupil návrh na přijetí úvěru od Evropské investiční banky prezidentovi. Jedná se o další podstatný krok pro zahájení programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Tento program bude spravovat celkem 9,1 miliardy korun a bude zaměřen na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, zároveň bude poskytovat podporu spolufinancování staveb z Operačního programu životní prostředí.


25.3.2009

Letecká hasičská služba bude od začátku dubna na třetině území

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství uzavřelo s ministerstvem vnitra 24. března dohodu o spolupráci při hlídkové činnosti a hašení lesních požárů prováděných leteckou technikou. Uzavření dohody znamená, že na jedné třetině území ČR bude letecká hasičská služba zajištěna v plném rozsahu již od 1. dubna.


23.3.2009

Vláda odsouhlasila podporu pro přeměnu vinic

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila novelu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem. Cílem návrhu je úprava dosavadních podmínek podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic a nově koncipovaná podpora investic, která by měly zvýšit výkonnost vinařských podniků. Novela rovněž přináší zjednodušení systému podpor.


20.3.2009

Sněmovna podpořila navýšení rozpočtu Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na dnešním jednání jednomyslně podpořila na základě doporučení zemědělského výboru navýšení výdajů rozpočtu Pozemkového fondu ČR (PF) na rok 2009 o 1,3 miliardy korun.


19.3.2009

Gandalovič: Požadavky Agrární komory jsou nereálné

Tisková zpráva – Zástupci Agrární komory ČR na dnešním zasedání vznesli požadavky, o kterých předem vědí, že nejsou realizovatelné. V reakci na jejich vyjádření pro média to řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.


19.3.2009

Ministr Gandalovič na Světovém dnu vody

Tisková zpráva – Po sedmnácté se letos tradičně scházejí odborníci na vodní hospodářství na setkání v rámci oslav Světového dne vody. Letošní ročník Světového dne vody, na kterém vystoupil ministr zemědělství Petr Gandalovič, má jako své hlavní téma „Voda bez hranic“. Setkání vodohospodářů v rámci oslav Světového dne vody je vždy příležitostí ke shrnutí aktuálního dění v oboru a nastínění dalšího vývoje.


18.3.2009

Nový ředitel kladrubského hřebčína bude jmenován 1. dubna

Tisková zpráva – Novým ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech se stane MVDr. Jaroslav Dražan. Ministr zemědělství Petr Gandalovič ho jmenuje do funkce od počátku dubna 2009.


17.3.2009

Začíná 30. ročník národní výstavy Zemědělec

Tisková zpráva – Zítra začíná na výstavišti v Lysé nad Labem jubilejní 30. ročník národní výstavy Zemědělec – Jaro a souběžně 10. ročník výstavy Jaro s koňmi. Obě výstavy potrvají od 18. do 22. března a jsou přístupná široké veřejnosti. Za ministerstvo zemědělství výstavu zítra zahájí náměstek komoditní sekce Stanislav Kozák.


12.3.2009

Gandalovič: Nerovné podmínky mezi novými a starými zeměmi do roku 2013 jsou dané

Tisková zpráva – „Vláda pomáhá zemědělcům překonat obtížné období, ale nerovné podmínky dojednané minulými vládami jsou do roku 2013 dané,“ řekl dnes protestujícím zemědělců ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ministr se setkal s protestujícími zemědělci a posléze je i s paní eurokomisařkou Mariann Fischer Boel přijal a vyslechl jejich požadavky.


11.3.2009

Ministr Gandalovič navštívil Jihočeský kraj

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes navštívil Jihočeský kraj a v rámci návštěvy shlédl i probíhající práce na protipovodňových opatřeních v Českých Budějovicích. Budovaná protipovodňová opatření mají za cíl ochránit město před stoletou vodou.


10.3.2009

Do českého zemědělství letos půjde více než 36 miliard korun

Tisková zpráva – Protesty zemědělců v souvislosti s údajně nedostačující dotační politikou nejsou na místě v situaci, kdy do českého zemědělství v letošním roce putuje v dotacích více než 36 miliard korun. Jednání o další miliardě euro na podporu zemědělců probíhají na evropské půdě.


9.3.2009

Gandalovič: Na pomoc zemědělcům proti krizi půjde 2,6 miliardy

Tisková zpráva – Vláda dnes odsouhlasila finanční pomoc pro české zemědělce ve výši 2,6 mld. korun. Pomoc je zaměřena na boj s ekonomickou krizí. Podporu poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru a zajištění úvěru.


6.3.2009

MZe intenzivně sleduje stavy vodních toků

Tisková zpráva – Každé jaro dochází kvůli tání sněhu k vzestupům hladin vodních toků. MZe a státní podniky Povodí situaci průběžně sledují, vyhodnocují a preventivně upouští vodní díla za účelem zvětšení retenčního prostoru. Každé jaro dochází ke vzestupům hladin zejména na menších tocích, které není možné regulovat pomocí zachycování vody ve vodních dílech (např. přehradách).


6.3.2009

Letecká hasičská služba odstartuje na začátku července

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zajišťuje již několik let prevenci lesních požárů prostřednictvím letecké hasičské služby (LHS). Pro letošní rok bude LHS zajištěna zřejmě až od 1. července.


5.3.2009

MZe intenzivně pracuje na vodovodech a kanalizacích

Tisková zpráva – Vzhledem k nepřesnostem, které se objevily v médiích v souvislosti s výstavbou vodovodů a kanalizací v ČR přinášíme souhrnnou informaci o povinnostech ČR a o programech, které slouží k zajištění odkanalizování odpadních vod a dodávání vody pitné.


5.3.2009

Gandalovič vybídl ke konstruktivnímu řešení problému odvětví mléka

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství preferuje racionální diskuzi místo konfrontačního způsobu komunikace, který v poslední době prezentují zástupci nevládních organizací v otázce řešení tíživé situace v odvětví mléka. Ministr Petr Gandalovič to dnes řekl na Sněmu Agrární komory ČR v Olomouci.


3.3.2009

Na vodovody a kanalizace bude připraveno 9 miliard korun

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes jednohlasně schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení přijetí úvěru od Evropské investiční banky. Jedná se o důležitý krok pro zahájení programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Tento program bude spravovat celkem 9,1 miliardy korun a bude zaměřen na výstavbu vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod, zároveň bude zahrnovat podporu spolufinancování staveb z Operačního programu životní prostředí.


27.2.2009

Gandalovič: Dohlédneme na klidný průběh zavádění právního stavu ve Štěpánské

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič reagoval na zprávy o problémech při zavádění právního stavu v problematickém objektu ve vlastnictví MZe ve Štěpánské ulici. Od pátečního odpoledne budou na klidný průběh 24 hodin denně dohlížet zástupci ministerstva.


27.2.2009

České úspěchy na veletrhu Jagd & Hund 2009

Tisková zpráva – 3.– 8. února se Česká republika představila v roli partnerské země největšího evropského mysliveckého a rybářského veletrhu. Česká republika se na veletrhu prezentovala expozicí na více než 400 m2 a představila nejen současnou podobu myslivosti a rybářství v ČR, ale i ČR jako atraktivní loveckou destinaci a významného producenta mysliveckých a rybářských potřeb a doplňků.


26.2.2009

Ministr Gandalovič byl hostem brněnského Selského sněmu

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes v Brně vystoupil na čtvrtém letošním Selském sněmu. Tato diskusní fóra organizovaná Asociací soukromého zemědělství ČR probíhají po celé zemi.

zobrazit po