přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
23.11.2009

Vláda schválila program na podporu nákupu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Kabinet na dnešním jednání podpořil návrh programu Podpora nákupu půdy, který umožní zemědělcům čerpat z prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) dotace na úrok z úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Návrh vládě předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta.20.11.2009

Národní konference Venkov 2009 ukázala další možnosti rozvoje venkova

Tisková zpráva – Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli se nad základními principy politiky pro venkov pro období 2013-2020.


20.11.2009

Rada schválila možnost mimořádných podpor pro sektor mléka

Tisková zpráva – Rada ministrů zemědělství na dnešním jednání v Bruselu schválila možnost zavedení mimořádných podpor pro sektor mléka. Ministr Jakub Šebesta podpořil také návrh Maďarska a Slovenska o nezavádění bezdůvodného označování mladých koz a ovcí, jednalo by se o zbytečnou zátěž pro chovatele.


18.11.2009

Antibyrokratická komise obnoví svoji činnost

Tisková zpráva – Novým šéfem obnovené Antibyrokratické komise MZe (ABK) byl ministrem zemědělství Jakubem Šebestou jmenován samostatně hospodařící zemědělský podnikatel a místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň. První pracovní schůzka ABK pod jeho vedením proběhne 25. listopadu.


13.11.2009

Ministr Šebesta jednal s chilskou ministryní zemědělství

Tisková zpráva – V rámci pracovní cesty ministra zemědělství Jakuba Šebesty do Chilské republiky proběhla jednání na úrovni ministrů. Českého ministra Jakuba Šebestu přijala chilská ministryně zemědělství Marigen Hornkohl Venegas.


12.11.2009

Obnova chilského parku Torres del Paine probíhá výborně

Tisková zpráva – V rámci pracovní cesty ministra zemědělství České republiky Jakuba Šebesty v Chilské republice proběhla návštěva národního praku Torres del Paine, kde probíhá projekt obnovy lesů po požáru, který poškodil významnou část parku. Požár způsobil v roce 2005 nešťastnou náhodou český turista. Česká republika se rychle přihlásila s nabídkou pomoci k nápravě škod, způsobených českým občanem a odstartovala jednání o pomoci při obnově poškozeného území.


10.11.2009

Reakce MZe na zavádějící informace o zadávání veřejných a IT zakázek

Tisková zpráva – Na základě zavádějících informací týkajících se IT zakázek a režimu veřejných zakázek u pozemkových úprav, které se objevily v médiích (Aktuálně.cz), je MZe nuceno reagovat a stanovisko ministerstva blíže vysvětlit.


3.11.2009

Ministr Šebesta schválil sazby národních doplňkových plateb

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství na základě žádostí zemědělců stanovilo sazby národních doplňkových plateb Top-Up pro rok 2009. K zemědělcům tak na základě dokumentu, který včera podepsal ministr Jakub Šebesta, poputuje bezmála 6,3 miliard korun.


3.11.2009

Debata o vzniku Lesnického parku Křivoklátsko

Tisková zpráva – V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se v průběhu října uskutečnilo jednání, jehož tématem byla diskuse ohledně zřízení Lesnického parku Křivoklátsko. Jednání byli přítomni zástupci prakticky všech významných lesnických institucí působících v ČR a dále zástupci vlastníků lesů a podniků LČR, s.p. a VLS, s.p.


2.11.2009

Vláda odsouhlasila 900 milionů korun pro národní podpory na příští rok

Tisková zpráva – Vláda na dnešním zasedání schválila 900 milionů korun pro dotační programy zemědělství na rok 2010. Kvůli nutným škrtům ve státním rozpočtu došlo v národních podporách ke snížení celkové částky o 200 milionů korun. Kontinuita podpor ale zůstává zachována.


29.10.2009

Stanovisko ministerstva zemědělství k protestům formou vylévání mléka

Tisková zpráva – Stanovisko k problematické situaci v sektoru mléka.


23.10.2009

Ministr zemědělství schválil potravinářské projekty PRV v plné výši

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova všechny žadatele v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ze 7. kola příjmu žádostí.


21.10.2009

Na pozemkové úpravy půjde z prostředků Pozemkového fondu ČR 400 milionů

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství iniciovalo novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR (PFČR), která umožňuje Pozemkovému fondu poskytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy do výše 400 milionů korun ročně. Návrh bude co nejdříve předložen sněmovně ke schválení.


19.10.2009

Ministři zemědělství EU se shodli na dalším opatření na podporu sektoru mléka

Tisková zpráva – Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010.


12.10.2009

Další kolo jednání o mléku proběhlo ve Vídni

Tisková zpráva – Přesně týden po mimořádném neformálním setkání resortních ministrů členských zemí Evropské unie v Bruselu zaměřeného na situaci v sektoru mléka přivítá další kolo jednání na toto téma Vídeň. Koordinační schůzky před zasedáním Rady ministrů zemědělství se zúčastní zástupci 20 států podepsaných pod deklarací ze švédského Växjő v polovině září.


5.10.2009

Ministr Šebesta se zúčastnil dnešní mimořádné schůzky šéfů zemědělských resortů EU

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta se dnes v Bruselu zúčastnil mimořádného neformálního setkání resortních ministrů členských zemí zaměřeného na situaci v sektoru mléka. Bilaterálně jednal také se svým francouzským protějškem Brunem Le Mairem.


2.10.2009

Urychlené výplaty SAPS mohou začít

Tisková zpráva – Ve čtvrtek schválil ministr zemědělství Jakub Šebesta tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům.


2.10.2009

Podpora pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat bude vyšší

Tisková zpráva – Dalším krokem, který by měl pomoci zemědělcům řešit obtížnou situaci zapříčiněnou ekonomickou krizí, je zvýšení již existující podpory pojištění plodin a hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


1.10.2009

Dozor nad trhem s potravinami se zjednodušil

Tisková zpráva – V průběhu července a srpna letošního roku iniciovalo Ministerstvo zemědělství jednání zástupců dozorových orgánů v oblasti potravin. Účelem jednání bylo sjednocení a zjednodušení kontrol tak, aby byly menší zátěží jak pro potravináře a prodejce, tak i pro dozorové orgány samotné.


29.9.2009

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Tisková zpráva – V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s. dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů.


25.9.2009

Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem

Tisková zpráva – Jeden z úspěchů Českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v samém závěru našeho funkčního období, ve čtvrtek definitivně potvrdila Rada EU. Ta včera formálně přijala nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování. Současně ČR umožňuje pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách.


23.9.2009

Členka výkonného výboru Pozemkového fondu Květoslava Brátová odvolána z funkce

Tisková zpráva – Prezídium Pozemkového fondu ČR se na svém dnešním jednání zabývalo i průběžnou zprávou z kontroly přeceňování restitučních nároků oprávněných osob, jejímž předmětem je prověření restitučních případů v působnosti územního pracoviště Praha. Z předložených průběžných závěrů vyplývá, že došlo k zásadním pochybením, proto se Prezídium rozhodlo k dnešnímu dni odvolat z funkce vedoucí sekce restitucí PF ČR členku výkonného výboru Květoslavu Brátovou.


18.9.2009

Mezinárodní ocenění předsednictví ČR v oblasti komodit a potravin

Tisková zpráva – Nedávno skončenému předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti komodit a potravin se dostalo ocenění na mezinárodní úrovni. Rada Mezinárodní komoditní organizace ICCO v Londýně dnes na svém 80. zasedání zvolila svým předsedou ing. Jindřicha Fialku, ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR.15.9.2009

Výsledky neformálního jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU

Tisková zpráva – Ve Švédském Växjő se v těchto dnech koná třídenní neformální jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU, které má jako hlavní téma adaptace zemědělství na změny klimatu a boj s dopady těchto změn na agrární sektor. Jednání se zúčastní také český ministr Jakub Šebesta, který se na okraji Rady usilovně věnoval řešení současné tíživé situaci na trhu s mlékem. Výsledkem je dohoda a společný postup 18 členských zemí, včetně Česka, které navrhly řadu dodatečných opatření a přijaly společnou deklaraci.


10.9.2009

Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal rezignoval

Tisková zpráva – Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal dnes rezignoval na svou funkci. Ministr zemědělství Jakub Šebesta jeho rezignaci přijal. Nového ředitele SRS jmenuje ministr zemědělství v nejkratší možné době.


7.9.2009

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o situaci v odvětví mléka

Tisková zpráva – Zhodnocení výsledků zprávy Komise o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo hlavním bodem Rady zemědělství a rybářství, která dnes probíhá v Bruselu. Zároveň dnes evropští ministři zemědělství odstartovali, v rámci diskuze o zvýšení konkurenceschopnosti evropského potravinářství, debatu o narovnání vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodními řetězci.


7.9.2009

Vláda schválila dotační titul na proplacení DPH obcím

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1-5 kola příjmu žádostí v rámci PRV. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).


4.9.2009

Ministr Šebesta na Zlínsku navštívil ekologické zemědělce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes v rámci své pracovní cesty monitoroval podmínky ekozemědělců na Zlínsku. Také v tomto regionu dochází k viditelnému rozvoji ekologického zemědělství, počet ekozemědělců zde stoupl na 281 a výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství zahrnuje 29 067 ha. Ministr navštívil ekofarmu Agrofyto Lidečko, kde se seznamoval především s produkcí biomléka.


4.9.2009

Zpřesnění Pravidel pro osmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta včera schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.


2.9.2009

Ministr zemědělství shrnul v Evropském parlamentu výsledky českého předsednictví

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes shrnul před Výborem Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova výsledky českého předsednictví Radě EU. Diskuse v Evropském parlamentu se věnovala zejména situaci v mléčném sektoru, podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 a spolurozhodování v zemědělských otázkách s Evropským parlamentem.


1.9.2009

Měsíc září patří i letos ekologickému zemědělství a biopotravinám

Tisková zpráva – České ekologické zemědělství a trh s biopotravinami zažívá v současnosti období dynamického rozvoje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců přesáhl dva a půl tisíce, pracují na bezmála deseti procentech celkové plochy zemědělské půdy v České republice.


29.8.2009

Sklizeň bude oproti loňsku o deset procent nižší

Tisková zpráva – Úroda obilovin bude letos o zhruba deset procent nižší než v loňském roce. Sklizeň lze označit za průměrnou a především plně dostačující k pokrytí všech potřeb České republiky v dobré kvalitě. V průběhu Národních dožínek v rámci 36. ročníku agrosalonu Země živitelka to dnes uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.


27.8.2009

Ministr Šebesta zahájil veletrh Země živitelka

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta dnes v Českých Budějovicích zahájil 36. ročník největší tuzemské výstavy zaměřené na rozvoj venkova Země živitelka 2009. Slavnostního zahájení se zúčastnil také prezident České republiky Václav Klaus.


26.8.2009

Vláda dnes schválila programy na odstraňování škod po povodních

Tisková zpráva – Na dnešním zasedání vláda schválila finanční prostředky na odstraňování škod po letošních povodních. Jedná se o škody na státním vodohospodářském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací měst a obcí. Celkem bude na programy, které budou řešit odstranění škod, připraveno zhruba 1,2 miliardy korun.


25.8.2009

Evropská komise dne 25.8.2009 schválila Řídící a kontrolní systém pro OP Rybářství

Tisková zpráva – Operační program Rybářství může zahájit průběžné čerpání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu (2007CZ14FPO001).


13.8.2009

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly

Tisková zpráva – Podle evidence ministerstva zemědělství se letos poprvé snížily plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí, a to na 6.480 hektarů s Bt kukuřicí, zasetou 125 pěstiteli. Ke snížení osetých ploch došlo i přes dosavadní pozitivní zkušenosti s geneticky modifikovanou Bt kukuřicí, odolnou proti zavíječi kukuřičnému. Bt kukuřice prozatím není v ČR užívána pro potravinářské účely.


12.8.2009

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

Tisková zpráva – Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.


3.8.2009

Povodně napáchaly v zemědělství škody za dvě stě milionů korun

Tisková zpráva – České zemědělství utrpělo letošními bleskovými povodněmi ztrátu téměř 200 milionů korun. Nejvíce zasaženým krajem jsou jižní Čechy, kde se škody vyšplhaly na 111,5 milionů korun. U polních plodin ztráty dosáhnou v rámci celé ČR 107,5 milionů korun.


27.7.2009

Podpůrné programy dosud přinesly zemědělcům více než půl miliardy korun

Tisková zpráva – Nové programy poskytování podpory přinesly 96 zemědělským subjektům 552 miliónů korun určených pro snížení úrokového zatížení v případě provozních úvěrů a zajištění těchto úvěrů. V programu Provoz eviduje PGRLF 162 přijatých žádostí na 921 miliónů Kč, schválených je přitom zmíněných 96 žádostí, program Zpracovatel – Provoz vykazuje přijatých 14 žádostí na 518 miliónů Kč.


27.7.2009

Vláda dnes přijala novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, umožní totiž úsporu 240 milionů ročně díky omezení administrativy. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.


24.7.2009

Ministr Šebesta se na jižní Moravě seznámil s průběhem sklizně

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta navštívil v souvislosti s probíhající sklizní Vyškovsko, Znojemsko a Břeclavsko. Na základě prvních letošních odhadů se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 621 tisíc tun a sklizeň řepky v objemu 997 tisíc tun. V porovnání s loňskou sklizní základních obilovin se předpokládá pokles produkce obilovin o dvanáct procent a produkce řepky se sníží o pět procent.


24.7.2009

Senát dal zelenou biopalivům

Tisková zpráva – Novela zákona o spotřební dani, kterou schválil Senát, umožní podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit.


23.7.2009

Senátoři posvětili start transformace Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Senát na dnešním jednání podpořil vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu.


23.7.2009

Novelu zákona o zemědělství podpořil Senát

Tisková zpráva – Novela zákona o zemědělství, jejíž hlavním cílem je rozšíření a zlepšení poskytování dotací v návaznosti na evropské předpisy a zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, dnes podpořili členové horní komory parlamentu. Novela tak míří k podpisu prezidenta.


23.7.2009

Senát podpořil novelu zákona o oběhu osiva a sadby

Tisková zpráva – Senát na svém dnešním jednání schválil novelu zákona o oběhu osiva a sadby. Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu s právními předpisy EU v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.


20.7.2009

Vláda posvětila obnovu podpory školního mléka

Tisková zpráva – S novým školním rokem odstartuje po roční pauze státem podporovaný program „školní mléko“. Školáci tak budou mít opět možnost zakoupit mléčné výrobky za zvýhodněnou cenu přímo ve škole. Celková podpora ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie dosáhne 80 milionů korun.


20.7.2009

Vláda dnes přijala plán na inventarizaci lesů a zprávu o lesním hospodářství za rok 2008

Tisková zpráva – Inventarizace lesů byla poprvé provedena v letech 2001–2004. Pro potřeby lesního hospodářství je třeba získávat data o stavu lesů pravidelně, a proto dnes vláda vydala nařízení, kterým se vyhlašuje provedení nové inventarizace v letech 2011–2015 s náklady 199 milionů korun.


16.7.2009

Návrh nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu zdůrazňuje ochranu půdy, vody a biodiverzity

Tisková zpráva – Návrh deseti nových standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu známých pod anglickou zkratkou GAEC, chrání půdu, vodu a biodiverzitu krajiny. V případě schválení bude plnění těchto standardů povinné pro všechny zemědělce čerpající dotace od 1. ledna 2010.

zobrazit po