přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zaevidování nového pěstitele, evidované geneticky modifikované plodiny a jeho hospodářství

Zodpovědný útvar:

Oddělení zemědělských vstupů (18145)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Chci začít pěstovat geneticky modifikovanou plodinu, na kterou se vztahuje evidenční povinnost podle vyhlášky č. 392/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb. V rámci Evropské unie je ke komerčnímu pěstování schválena pouze jedna plodina, geneticky modifikovaná kukuřice MON810.

Každý pěstitel geneticky modifikované plodiny, schválené pro účely komerčního pěstování v EU, je povinen se zaevidovat u Státního zemědělského intervenčního fondu a poskytnout příslušné údaje podle § 4, (2) vyhlášky č. 392/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 1. Informovat nejpozději do 1. března o záměru vysetí GM kukuřice sousedního pěstitele (neplatí v případě, že od pozemku, kde bude pěstována GM kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství). Ohlášení nemusí být písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PŘED zahájením pěstování.
 2. Informovat o vysetí GM kukuřice sousedního pěstitele do 15 dnů od zasetí (neplatí v případě, že od pozemku, kde je pěstována GM kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství). Ohlášení nemusí být písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování.
 3. Písemně informovat o vysetí GM kukuřice příslušné pracoviště SZIF nejpozději do 30 dnů od zasetí (pro tyto účely vydává formulář SZIF).

Na které instituci životní situaci řešit

Státní zemědělský intervenční fond.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (http://www.szif.cz/cs/kontakty-szif).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování (ohlášení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu); http://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_pestovani_GMO

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení GM plodiny PŘED zahájením pěstování (ohlášení sousednímu pěstiteli), Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování (ohlášení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu), Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování (ohlášení sousednímu pěstiteli); http://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_pestovani_GMO

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pověřená osoba zaregistruje pěstitele geneticky modifikované plodiny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

SZIF - po zaregistrování pěstitele geneticky modifikované plodiny provádí předběžnou kontrolu nahlášených dat u pěstitele v terénu. ÚKZÚZ vybírá chybné lokality a řeší je v rámci kompetence, sepisuje závěrečné protokoly. VÚRV analyzuje vzorky a vyhodnocuje výsledky.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 1. Dodržet minimální vzdálenost 70 m mezi porostem GM kukuřice a jiným pozemkem s nemodifikovanou kukuřicí (popř. obsít klasickou kukuřicí, která se při sklizni považuje za GMO, kdy 1 řádek klasické kukuřice o min. šíři 70 cm kolem GM kukuřice nahrazuje 2 m minimální odstupné vzdálenosti - např. při těsně přiléhajících pozemcích s kukuřicí je nutné GM hybridy obsít min. 35 řadami konvenční odrůdou kukuřice).
 2. Dodržet minimální vzdálenost 200 m mezi porostem GM kukuřice a jiným pozemkem s kukuřicí, která je pěstována v režimu ekologického zemědělství.
 3. Dodržet minimální vzdálenost 400 m pěstování GM kukuřice od státní hranice České republiky. Pozn. Z důvodu technických tolerancí jako bezpečná rezerva i z důvodu možných úprav státních hranic v čase je v LPIS pro pěstitele vygenerováno podle státní hranice hraniční pásmo bez pěstování GM plodin o 50 m širší, tedy 450 m.
 4. Po sklizni označit produkt GM kukuřice jako „geneticky modifikovaný organismus“ včetně příslušného identifikačního kódu - u hybridů kukuřice typu MON810 je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6 (tyto informace předat písemně odběrateli GM kukuřice). Stejným způsobem označit konvenční kukuřici, která tvořila obsev.
 5. Živočišné produkty zvířat krmených GM kukuřicí není třeba označovat.
 6. Evidovat údaje o nakládání s GM kukuřicí a uchovat je v podniku po dobu min. 5 let. Konkrétní požadované údaje jsou uvedeny ve vyhlášce č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy (resp. v její novele č. 58/2010 Sb.). Další informace o pěstování GM plodin v ČR lze dohledat na internetových stránkách portálu e-AGRI. (http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/).

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro registraci pěstitele geneticky modifikované kukuřice nikoliv.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Registrace pěstitele geneticky modifikované plodiny nemá opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností vyplývajících z kontrolního řádu může být kontrolované osobě uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Zdrojem informací pro časté dotazy může sloužit materiál Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/publikace-a-dokumenty/

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

 • Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit
 • Státní zemědělský intervenční fond, Odbor LPIS a GIS

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: