přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Workshop k problematice GMO ve spolupráci s FAO

9.1.2018

Workshop na téma “Risk assessment, detection and identification in relation to GMOs and organisms developed through NBTs“, na jehož organizaci se podílelo i MZe a jeho zaměstnanci, se konal ve dnech 12. - 15. 12. 2017 v Praze a byl zaměřen mimo jiné i na předání zkušeností České republiky se sledováním a kontrolou v oblasti GMO.

Náklady akce byly hrazeny z prostředků, které ČR pravidelně poskytuje na realizaci projektu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) „Školicí programy ve vybraných oblastech“ (Training Programmes in Selected Areas). V rámci tohoto projektu jsou českými experty realizovány odborné semináře k mnoha tématům pro zástupce postsovětských států, Balkánu a dalších zemí. Realizací workshopu byl po dohodě MZe a FAO pověřen Výzkumný ústav rostlinné výroby. Workshopu se zúčastnilo 15 zástupců státní správy a odborníků z Arménie, Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Moldavska, Srbska, Turecka, Turkmenistánu a Ukrajiny a 3 zástupci organizace FAO, zodpovědní v rámci regionu za oblast biologické bezpečnosti. K zajištění odborného programu a zdárného průběhu akce přispěli odborníci Výzkumný ústav rostlinné výroby Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a České inspekce životního prostředí.

FAO Regional Training Workshop - „Risk Assessment, Detection and Identification in Relation to Genetically Modified Organisms and Organisms Developed through New Breeding Techniques“.

12. – 15.12.2017, Praha, Hotel Meritum, Ruzyně, ve spolupráci s regionální kanceláří FAO v Budapešti a Ministerstva zemědělství, realizátorem byl Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Seminář byl organizován v návaznosti na předchozí semináře v Praze v r. 2006, 2008, 2013 a 2015, v souladu se „Střednědobou strategií přístupu České republiky k Organizaci Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) 2016 – 2020“, vypracovanou a schválenou Ministerstvem zemědělství ČR. Mezi priority této Strategie patří i záležitosti biologické bezpečnosti při zacházení a využívání geneticky modifikovaných organismů. Seminář byl určen pro státy jihovýchodní (Balkán) a východní Evropy a střední Asie. Semináře se zúčastnili odborníci a pracovníci pověřených orgánů z 8 balkánských a východoevropských států, zástupci regionální kanceláře FAO a přednášející experti z ČR a expert spolupracující s FAO  z Belgie. Ze států daného regionu byly zastoupeny: Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

Seminář zahájili zástupci Ministerstva zemědělství (Ing. Michal Kulík, odbor zahraničně obchodní spolupráce), Ministerstva životního prostředí (Ing. Zuzana Doubková, vedoucí oddělení geneticky modifikovaných organismů), ředitel VÚRV Dr. Jiban Kumar Kundu a zástupkyně FAO Regional Office Dr. Nevena Alexandrova-Stefanova. Ta se ve svém vystoupení zaměřila na úvod do oblasti biotechnologií a možnosti i podmínky jejich využití v zemědělství a objasnila význam základních pojmů. Definovala hlavní cíle a tématické zaměření semináře.

Přednášejícími byli odborníci a zástupci zodpovědných ministerstev z České republiky (Mze, MŽP, ČIŽP, VÚRV), FAO konzultant Piet van der Meer z Belgie a v oblasti nových technik prostřednictvím dálkového přenosu též Dr. Georg Leggewie, Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherei z Německa. Krátce se účastnily dvě zástupkyně velvyslanectví USA, Emily Scott, Agricultural Attaché a Jana Mikulášová, Agricultural Specialist, Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture. Předaly pro účastníky materiály týkající se GM plodin a regulace biotechnologických produktů.

Tematickými okruhy semináře byly: regulační opatření na úrovni mezinárodní i jednotlivých států; základní principy a praktické příklady hodnocení rizik; hodnocení bezpečnosti potravin a krmiv na úrovni EU i národní, výskyt a posuzování nežádoucích příměsí GMO; koexistence pěstování geneticky modifikovaných, ekologických a konvenčních plodin, včetně zásad v příhraničních oblastech; jakož i aktuální téma nových technik šlechtění (New Breeding Techniques). V rámci dvou pracovních skupin (anglicky a rusky mluvící účastnící) byly diskutovány zkušenosti s hodnocením rizik na národní úrovni (slabé a silné stránky), a následně prezentovány v plénu. Do programu byla zahrnuta též návštěva Národní referenční laboratoře a Genové banky VÚRV a seznámení s příslušnými postupy.

Jednání probíhala v angličtině, se simultánním tlumočením do ruštiny.

Jaroslava Ovesná, Milena Roudná

2

 

1
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem