přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Realizace vodohospodářských politik – nová publikace OECD

7.4.2021

V březnu 2021 vydalo OECD publikaci věnující se realizaci správných postupů ve vodohospodářství.

Toolkit for Water Policies and Governance

Voda se stává nejen pro zemědělství stále významnějším faktorem a roste potřeba mezioborové i mezinárodní spolupráce. Sucho ve středoevropském prostoru v posledních pěti letech nemá v dlouhodobém horizontu srovnání. Na boj se suchem v ČR bylo směřováno v resortu zemědělství jen v loňském roce cca 15 mld. Kč a dosavadní cca 10% meziroční růst těchto výdajů zaměřených na zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody se má dále zvyšovat. Plánované projekty obnovy a zabezpečení českých vodárenských soustav mají zajistit napojení cca 1,5 mil. lidí na lepší a bezpečnější zdroj pitné vody. Situace v oblasti vodního hospodářství v ČR není v globálním kontextu výjimkou. Státy formulují společné závazky pro zajištění dostupné vody v dostatečném množství a kvalitě (včetně regulatorních a finančních rámců). Pro snazší plnění těchto závazků zveřejnila OECD přehled nástrojů, jak při jejich realizaci uspět. Tato publikace cílí nejen na členské státy OECD, ale též na členy G20 a všechny ostatní státy a subjekty, které se zabývají problematikou vodohospodářství a které hledají nejefektivnější způsoby realizace, financování a regulace konkrétních projektů. Pozornosti exportérů vodohospodářských investičních celků lze tento výstup OECD jistě doporučit.

 

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 812 310

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem