přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Perspektivy pro zemědělství ve Vietnamu a transparentnější plnění standardů OIE – publikace OECD

13.7.2020

OECD vydalo v letošním roce již dvě publikace dotýkající se oblasti zemědělství. V únoru 2020 vyšla publikace věnovaná Světové organizaci pro zdraví zvířat, v červenci pak dokument zaměřený na ekonomické perspektivy Vietnamu.

OECD Study on the World Organisation for Animal Health (OIE) Observatory

Od roku 2015 je na mezinárodní úrovni věnována zvýšená pozornost zdravotním hrozbám pro člověka a hospodářská zvířata, které souvisejí s šířením bakterií odolných vůči antibiotikům. Tato rezistence byla vyhodnocena jako zásadní problém, který mj. vedl k užší spolupráci mezinárodních organizací (WHO, FAO, OIE, OECD) a přípravě akčních plánů na globální úrovni i na úrovni jednotlivých států. Výsledkem byl komplexní přístup k řešení problémů veřejného zdraví a zdraví zvířat („one health approach“). Zemědělství se podílí na spotřebě antibiotik z více než dvou třetin a v mnoha případech, kdy onemocní jedno hospodářské zvíře, prochází antibiotickou léčbou celé stádo. Účinná kontrola chorob zvířat a zoonóz vyžaduje intenzivnější koordinovanou akci mezi zeměmi a ucelený rámec monitoringu a vyhodnocování implementace existujících standardů OIE, jejichž aplikaci/soulad v jednotlivých zemích prostřednictvím národních legislativ bylo dosud obtížné zjišťovat. Proces implementace dobrovolných standardů OIE totiž nebyl předepsán. Proto OECD v uvedené publikaci poskytuje zhodnocení současného stavu standardů OIE a mechanismů shromažďování údajů a navrhuje monitorovací mechanismus zaměřený na provádění norem OIE. Rostoucí transparentnost týkající se stavu nákaz zvířat a posilování veterinárních služeb dále přispějí k bezpečnému mezinárodnímu obchodu se zvířaty a živočišnými produkty.

Publikace je k dispozici zde.

 

Multi-dimensional Review of Viet Nam

Vietnam prodělal od zahájení reforem v roce 1986 pozoruhodný hospodářský a sociální rozvoj. Potvrzuje to i úspěšné zvládnutí šíření COVID-19 v této zemi. Výjimečných úspěchů bylo dosaženo při snižování chudoby a také podíl na mezinárodním úsilí o řešení rizik spojených se změnou klimatu je významný. Úspěchy státu jsou připomínány též v souvislosti s podporou zakládání „Agri-Export Zones“ a dosažením postavení druhého největšího světového vývozce manioku. Udržení tempa hospodářského a sociálního pokroku s tím, jak společnost stárne a rostou potřeby většího příjmu a širší sítě sociálního zabezpečení, bude ovšem vyžadovat další politické reformy. Ty Vietnam plánuje zavést v rámci své strategie socioekonomického rozvoje v období 2021-2030. OECD mezi 27 doporučeními a 70 konkrétními kroky pro budoucnost vietnamské ekonomiky jako první cíl pro tuto strategii zformulovala „tvorbu nových příležitostí v zemědělství“ (které zaměstnává 40 % ekonomicky aktivní populace a podílí se z 90 % na celkové spotřebě vody) – to mj. znamená finalizaci katastru nemovitostí, zrušení omezení využívání půdy (např. kvůli požadavku pěstovat rýži na 39 % zemědělské půdy v zájmu potravinového zabezpečení a exportních cílů), efektivní fungování trhu s půdou, digitalizaci a zlepšení přístupu k informacím o půdě, podporu inovací v zemědělství zejm. skrze spolupráci podniků a univerzit.

Publikace je k dispozici zde.

 

 

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem