přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odolnost a soudržnost Evropy a regulace pesticidů v Mexiku – nové publikace OECD

17.9.2021

V září 2021 vydalo OECD pravidelné hodnocení ekonomiky Evropské unie ze strany OECD, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se regulací v oblasti pesticidů v Mexiku.

OECD Economic Surveys: European Union 2021

Globální finanční krize v letech 2008/09 způsobila velké rozdíly v hospodářských cyklech mezi zeměmi EU. To má za následek odlišné ekonomické trendy v nejhůře zasažených ekonomikách a v méně postižených státech. Také nynější pandemie COVID-19 má rozdílný dopad na různé evropské země. Proto je pro EU zásadní zajistit, aby během obnovy nezůstala žádná země pozadu a aby tradiční heterogennost národních ekonomických struktur nezvyšovala pravděpodobnost asymetrických šoků. Zavedení eura vedlo k odstranění překážek obchodu a investic a následně k aglomeraci ekonomických aktivit podle národních a regionálních konkurenčních výhod. Výsledkem bylo zvýhodnění odvětvové koncentrace a větší rozdíly v produkční struktuře evropských zemí. Odvětvová polarizace zemí a regionů je dále umocňována rozdíly v politických a institucionálních rámcích. Pro snížení uvedených rozdílů v Evropě navrhuje OECD reformy politik ve třech směrech: posílit politiky, které zachovávají životaschopná pracovní místa během velkých ekonomických poklesů a které usnadňují přechod pracovníků na nová místa přeškolováním; podpořit banky a regulační politiky pro lepší vypořádání nesplácených úvěrů/platebních neschopností/uzavírání půjček a zavedení společného systému pojištění vkladů; zavést rozpočtovou integraci (zřídit společné kapacity pro rozpočtovou stabilizaci pomocí zajištění v nezaměstnanosti). Zaostávání jihu Evropy a zejm. venkovských periferií ohrožující sociální soudržnost a růstový potenciál celé Evropy je do značné míry zesíleno digitalizací (z níž těží zejm. velká města) a vystavením odvětví/regionů vyšší konkurenci při nedokončené evropské finanční integraci (kdy byly poškozeny některé specificky odvětvově specializované oblasti). Řešení mohou napomoci teritoriálně založené přístupy odvětvových politik (zejména Společné zemědělské politiky), meziregionální spolupráce a podpora inovací a generační obnovy.

Regulatory Governance in the Pesticide Sector in Mexico

Jasný a účinný regulační rámec pro pesticidy je nezbytný pro omezení dopadů aplikace pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí, zajištění ochrany plodin a udržitelného zemědělství. Nová zpráva OECD identifikuje mezery, bariéry a nedostatky v implementaci regulačního rámce pesticidů v Mexiku, hodnotí jeho nedávné reformy a identifikuje největší výzvy. Zpráva konstatuje, že Mexiku by prospělo přijetí komplexní politické strategie pro pesticidy, přičemž připomíná, že správa a regulace pesticidů je sdílenou odpovědností mezi národními a místními vládami, průmyslovými výrobci, uživateli pesticidů a širokou veřejností.

 

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 812 310

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem