přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obchodní normy a ekologické rozpočtování – nové publikace OECD

5.3.2021

V únoru 2021 vydalo OECD publikací věnující se mezinárodním obchodním normám pro ovoce a zeleninu, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se problematikou přechodu ekonomik k nízkouhlíkovému hospodářství během tvorby rozpočtů.

International Standards for Fruit and Vegetables

Sektor ovoce a zeleniny je případem, kdy jsou pro jednotlivé produkty stanovovány zvláštní obchodní normy. Aby se zabránilo zbytečným překážkám v obchodu, jsou ze strany OECD a standardizačních orgánů OSN a formulovány mezinárodní všeobecné obchodní normy, které jsou pravidelně aktualizovány. Údaje vyžadované obchodními normami by měly být zřetelně uvedeny na obalu nebo na štítku. Aby se zabránilo podvodům a uvádění spotřebitelů v omyl, měli by mít spotřebitelé před koupí k dispozici konkrétní údaje vyžadované normami, zejména v případě prodeje na dálku, který nyní při pandemii COVID-19 dramaticky narůstá. Regulátoři v EU zajišťují, aby dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí (stejně jako vývoz) odpovídal obchodním normám a kontroly shody se tedy musí provádět před vstupem zboží na celní území. Význam problematiky, která je v několika publikacích aktualizována pro různé druhy ovoce a zeleniny, z pohledu spotřebitelů, producentů, obchodu i regulátorů je tedy zřejmý jak pro domácí trh, tak i v rámci globálních dodavatelských řetězců.

Green Budget Tagging

Vlády i podniky řeší opatření v reakci na pandemii COVID-19 a současně trvá tlak na realizaci kroků reagujících na změny klimatu. Příležitost spojit tyto agendy vytvořením balíčků opatření zaměřených na cílenou podporu a obnovu vedla několik mezinárodních organizací k představení pokynů jak lépe přeorientovat ekonomiky na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství během rozpočtování. Pokyny jsou doprovázeny shrnutím dosavadních obdobných praktik realizovaných v různých zemích. Výběr ekologicky relevantních rozpočtových opatření může být užitečným nástrojem, který vedle již rozšířených instrumentů typu EIA, cost-benefit analýz či obecně regulací a zákonů dále poslouží při efektivnějším dosahování národních environmentálních závazků. Nejde o zcela nový nástroj. Předcházely např. pokyny OSN pro klimatickou rozpočtovou „katalogizaci“ a podobně se tyto principy aplikovaly v případě horizontálních priorit typu snižování chudoby, plnění SDGs nebo genderové problematiky. Vykazování výsledků při úsilí o plnění společenských, spotřebitelských a jiných požadavků či politických cílů by tak mělo být věrohodnější díky aplikaci společných principů, rozpočtových postupů a výkaznictví.

 

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 812 310

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem