přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návštěva pana René Castro Salazara (Assistant Director-General, Climate, Biodiversity, Land and Water Department FAO) v ČR

1.11.2019

Pan René Castro Salazar, náměstek ředitele FAO pro oblast klimatu, biodiverzity, půdy a vody (Assistant Director-General, Climate, Biodiversity, Land and Water Department FAO), navštívil na pozvání Ministerstva zemědělství 22. října pracovně ČR v doprovodu Jiřho Jílka (stálý představitel ČR při FAO) a Patricka Kalaše (Biodiversity, Land and Water Department FAO).

Předmětem návštěvy byla podpora zájmu o problematiku změny klimatu a ochrany zemědělské biodiverzity. ČR se zajímá o rozšíření spolupráce stávající a hledání nových oblastí spolupráce s Organizací Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v otázkách adaptace zemědělství na změnu klimatu, biodiverzity a nakládání s půdou a vodou.

Pan Castro v rámci své návštěvy zahájil mezinárodní workshop „Biodiversity & Genetic Resources Conservation in Agriculture and Forestry“, který v prostorách ČZU v Praze ve spolupráci s FAO zajistil z pověření Ministerstva zemědělství Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Na úvod semináře přednesl řeč na téma činnost FAO v oblasti klimatu, biodiverzity a jejího vztahu k zemědělství.

Dále pan Castro jednal se zástupci jednotlivých fakult ČZU zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. o možnostech spolupráce na řešení projektů v oblasti biodiverzity a klimatické změny, zejména skrze zapojení do aktivit donorů a partnerů FAO. Jako perspektivní se mimo další jeví možnost získávání zkušeností studentů v rámci stáží na FAO a pokračující spolupráce na realizaci odborných workshopů.

Náměstek ministra zemědělství pro EU a zahraniční vztahy Jiří Šír s panem Castrem projednal zapojení ČR a MZe do aktivit FAO, například formou workshopů. Jako příklad uvedl sdílení zkušeností s eliminací afrického moru prasat a další aktivity. MZe podpoří intenzivnější zapojení do aktivit FAO například formou partnerství s vhodnými českými akademickými institucemi. Jiří Šír prezentoval aktuální výzvy z pohledu ČR – v oblasti změny klimatu je to problematika sucha a kalamitní výskyt kůrovce, v oblasti výživy problematika obezity. K otázce ztráty biodiverzity uvedl, že ČR v rámci zemědělství realizuje řadu opatření a chová se velmi odpovědně. Pan Castro ocenil spolupráci s ČR a MZe, zejména realizaci workshopů.

Pan Castro se dále setkal se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, které má finanční a politickou gesci v oblasti mezinárodních organizací. Ředitel odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Bálek shrnul situaci a gesce v oblasti ZRS a spolupráce s mezinárodními organizacemi, včetně hlavních aktivit, teritoriálních i tematických priorit a rozpočtu. Oficiální rozvojová spolupráce se inspiruje evropskými partnery a její systém je vyspělý, i když je ČR co do objemu malým dárcem. ČR se snaží být konzistentním dárcem a věnuje se komplexně problematice humanitární a rozvojové. Připomněl, že FAO je jednou z prioritních organizací pro další rozvoj spolupráce.

Zástupci Ministerstva životního prostředí prezentovali národní pohled na témata klimatu a biodiverzity s ohledem na blížící se COP 15 v Číně. Zasedání bude možností lépe koordinovat činnosti k ochraně biodiverzity mezi sektory životního prostředí a zemědělství.

Pan Castro jako společné téma vidí sucho a vodu, nakládání s hnojivy. Zástupce Akademie věd ČR – Czech Globe na okraj jednání prezentoval činnost v oblasti komplexního výzkumu klimatu, účast na zahraničních aktivitách.

1


Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem