přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mimořádná nabídka finanční podpory z fondů CEI

6.4.2020

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 speciální výzvu k předkládání žádostí na financování projektů z fondů CEI (Know-how Exchange Programme a Cooperation Fund).

S cílem poskytnout cílenou reakci na celosvětové šíření onemocnění COVID-19 vyhlašuje CEI mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů na rok 2020. Účelem této výzvy je přispět k rychlému řešení aktuálních potřeb komunit v členských státech CEI v následujících oblastech:

  • Healthcare and telemedicine (MED)
  • Education and e-learning/distance learning (EDU)
  • Support to Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)

V oblasti podpory mikropodniků, malých a středních podniků je finanční podporu možno využít na:

  • ​nákup zařízení pro usnadnění "smart working", včetně hardwaru (počítače, notebooky, tablety, zařízení atd.) a softwaru (online nástroje, platformy pro "smart working" atd.);
  • ​pořádání on-line seminářů (webinářů) za účelem usnadnění přenosu znalostí mezi ekonomickými odborníky a provozovateli (z unijních států SEI do neunijních států SEI);
  • ​nákup poradenských služeb pro usnadnění inovací se zvláštním zaměřením na digitalizaci a dematerializaci podniků

Výzva je určena pro žadatele z řad soukromých subjektů a nevládních organizací se sídlem v členském státě CEI, tedy i subjektům z ČR, a mezinárodním či regionálním organizacím.

Celková částka k dispozici v rámci fondů CEI je 600 000 Euro. Grant udělený v rámci výzvy může dosahovat až 100 % z celkových nákladů daného projektu, maximální výše grantu přiděleného na jeden projekt však nesmí přesáhnout 40 000 Euro.

Zájem o financování je nutné projevit do 9. dubna 2020.

Podrobnosti k podávání žádostí jsou k dispozici na internetové stránce CEI (www.cei.int)

Více informací je možno získat také na: cei@ceiint

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Ondřeje Misiaczka z Odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe prostřednictvím emailu na ondrejmisiaczek@mzecz {ONDREJMISIACZEK@MZECZ} nebo na telefonu +420 602 757 651.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem