přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Integrace moldavského potravinářství do světového obchodu a zavádění pokynů OECD-FAO k odpovědným zemědělským dodavatelským řetězcům – publikace OECD

25.9.2020

V únoru vydalo OECD ve spolupráci s FAO publikaci zabývající se zaváděním odpovědných zemědělsko-dodavatelských řetězců v jihovýchodní Asii, v srpnu byl OECD publikován dokument věnující se podpoře moldavského potravinářského sektoru.

OECD Pilot Project on Responsible Agricultural Supply Chains in Southeast Asia

Rostoucí požadavky na řešení sociálních a environmentálních problémů, výkyvy cen nebo výpadky dodávek v nedávných letech vedly k mezinárodní diskusi, jak mohou podniky a vlády naplnit vysoká očekávání ohledně spolehlivosti globálních i lokálních komoditních řetězců. V roce 2016 vypracovaly FAO a OECD pokyny pro veřejný i soukromý sektor, jak lépe zapracovat do každodenního fungování dlouholeté standardy odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR/ Responsible Business Conduct - RBC), a to specificky se zaměřením na zemědělství, potravinářství, rybářství a lesnictví. Následně byla realizována studie interpretace a zavádění standardů s dobrovolníky z řad relevantních korporací. Výsledná zpráva a příklady zemí z jihovýchodní Asie ukazují následující zjištění ohledně RBC v zemědělských řetězcích: mnoho firem má sofistikovaný vnitřní přístup k RBC, ale k faktické prevenci dochází převážně v důsledku vnějších tlaků veřejnosti, spotřebitelů nebo vlád; identifikace a řešení rizik jsou investičně náročné; systémová rizika vyžadují užší spolupráci s příslušnými aktéry; při outsourcingu se často snižuje účinnost prevence; veřejný reporting firem o CSR/RBC neposkytuje dostatečně relevantní informace. Dostát očekáváním (ať již těm vlastním, nebo ze strany spotřebitelů či regulátorů) ohledně účasti v řetězcích je téma aktuální i pro podniky v ČR. Jedním z míst pro asistenci v této oblasti je národní kontaktní místo.

OECD Pilot Project on Responsible Agricultural Supply Chains in Southeast Asia

 

Promoting Exports and Supply-Chain Linkages in the Food Industry in the Republic of Moldova

Maloobchodním řetězcům v Moldavsku je schopna napřímo dodávat sotva polovina místních malých a středních (SMEs) potravinářských firem, exportovat jich zvládá sotva 60 %. Přestože většina moldavské potravinářské produkce (70 %) směřuje do zemí EU, přetrvávají překážky zejména pro SMEs (obavy týkající se standardů bezpečnosti potravin, omezené manažerské schopnosti, nedostatečná podpora vlády apod.). Zpracování potravin hraje v ekonomice Moldavska zásadní roli – vytváří 37 % z celkové průmyslové produkce a 26 % průmyslové zaměstnanosti. Moldavská vláda proto (podobně jako jiné vlády v postsovětském teritoriu) využila programu Eurasia, aby podpořila integraci malých a středních potravinářských podniků do globálních hodnotových řetězců, posílila domácí vazby mezi zpracovateli a maloobchodem a zlepšila přístup SMEs na exportní trhy. Dle studie se od podniků se očekává, že budou investovat do inovací, zavádění standardů a proškolování zaměstnanců. Vládě je doporučeno zavést konkrétní služby pro exportéry, stimulovat poptávku po domácí produkci a zjednodušit procedury na hranicích. V rámci programu byl vytvořen nový formát pravidelného setkávání zástupců soukromého sektoru s představiteli státní správy. Tato pracovní skupina umožňuje operativně identifikovat potenciální i aktuální problémy a navrhovat jejich řešení s cílem urychlit a usnadnit kontakt/vstup SMEs na zahraniční trhy. Podobné pracovní formáty představují mj. i bilaterální komunikační příležitost pro české exportéry a jejich partnery v postsovětském prostoru, kteří potřebují řešit konkrétní sektorové/komoditní obchodní záležitosti za účasti příslušných dozorových či vrcholových resortních orgánů.

Promoting Exports and Supply-Chain Linkages in the Food Industry in the Republic of Moldova

 

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 812 310

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem