přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o možnosti kofinancování projektů z programu CEI KEP 2020

2.11.2020

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, vydala výzvu k podávání projektů kofinancovaných z instrumentu KEP (Know-how Exchange Programme) na rok 2020.

Know-how Exchange Programme poskytuje financování projektům spojeným s přenosem dobré praxe z členských států CEI, které jsou členy Evropské unie (dárci) do členských států SEI, které nejsou členy EU (příjemci). Program se zaměřuje na oblasti, ve kterých mají instituce v dárcovských zemích dlouholeté zkušenosti a přijímající státy největší potřebu pomoci.

Výzvy KEP jsou určeny pro žadatele z řad soukromých i veřejných subjektů a mezinárodních či nevládních organizací. Návrhy projektů pro KEP musí být v souladu s akčním plánem CEI 2018-2020 a musí splňovat alespoň jednu z jeho priorit. V sektoru zemědělství je prioritní oblastí KEP „Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí“.

Podrobnosti k podávání žádostí jsou k dispozici na internetové stránce CEI (www.cei.int)

Celková částka k dispozici v rámci instrumentu KEB je 180 000 Euro. Grant udělený v rámci výzvy nesmí překročit 50 % z celkových nákladů daného projektu a maximální výše grantu přiděleného na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 000 Euro.

Zájem o spolufinancování je nutné projevit do 13. listopadu 2020.

Více informací je možno získat na: kep@ceiint 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem