přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Digitální technologie v boji proti obchodu s nelegálními pesticidy a Přezkum politik Dominikánské republiky – publikace OECD

14.8.2020

V červenci 2020 vydalo OECD publikaci věnující se digitálním technologiím, které pomáhají v boji proti nelegálním pesticidům, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se přezkumem politik Dominikánské republiky.

Digitální technologie v boji proti obchodu s nelegálními pesticidy
Globální obchod s nelegálními pesticidy v posledních letech roste a představuje hrozbu pro zemědělství, životní prostředí, lidské zdraví i ekonomiku. Roste počet zabavených zásilek padělaných či neschválených pesticidů i jejich podíl na světovém trhu s pesticidy. V České republice kvalifikované odhady uvádějí, že nelegální přípravky na ochranu rostlin představují cca 18 % z veškerých prodejů. V roce 2019 představila OECD souhrn osvědčených postupů při potírání nezákonného obchodu s pesticidy v průběhu celého cyklu (výroba, distribuce, použití a likvidace) a vyzvala k zajištění náležitého regulačního rámce pro nakládání se zemědělskými pesticidy, systémů pro odhalování nelegálního obchodu a spolupráci v této oblasti. Nyní přichází s analýzou možností využívání technologie blockchainu při implementaci politik zaměřených na boj proti obchodu s nelegálními pesticidy. Dosud zde totiž tradiční detekční a kontrolní opatření vykazovala nízkou efektivnost. Nové technologie umožňují plnou dohledatelnost v rámci celého globálního dodavatelského řetězce, a tedy minimalizují příležitost k podvodům. Významné pro řízení rizik a inspekci a monitoring obchodu jsou i další parametry, jako rychlost a vzájemná propojenost regulátorů umožňující operativní sdílení dat. Širší využití této technologie celními orgány by mělo významně snížit rizika vstupu nelegálních pesticidů na trh.
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/new-digital-technologies-to-tackle-trade-in-illegal-pesticides_9383b310-en


Přezkum politik Dominikánské republiky – publikace OECD
Dominikánská republika jako nejrychleji rostoucí ekonomika mezi latinskoamerickými a karibskými zeměmi podstoupila patnáctiměsíční přezkum svých politik výrobní transformace. Za poslední dvě desetiletí poklesla exportní závislost na USA (ze 75 % celkového exportu na 50 %), zdvojnásobil se počet turistů (ročně cca 7 mil.) a zemědělsko-potravinářský sektor zůstává základním stavebním prvkem hospodářského systému. Význam tohoto sektoru odpovídá latinskoamerickému kontextu (cca 10 % HDP), zaměstnává cca 10 % ekonomicky aktivní populace, dominují malé podniky (průměrná farma má 6 ha), významný je podíl bioprodukce (cca 9 % zemědělské půdy – plošně nejrozsáhlejší produkce biobanánů a biokakaa), pátý největší exportér rumu; patří mezi deset hlavních exportérů piva do USA. Přesto schopnost plnění SPS požadavků evropského i amerického trhu zůstává oproti ostatním latinskoamerickým zemím omezená. Země zůstává čistým dovozcem potravin (zejm. kukuřice a pšenice) a vysoký podíl dovážených zpracovaných výrobků i základních potravin vytváří vysokou míru nejistoty v domácí potravinové vertikále. V následujících letech bude proto zvýšené financování a technická pomoc zemědělsko-potravinářskému sektoru hlavním politickým nástrojem vládní hospodářské strategie.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/production-transformation-policy-review-of-the-dominican-republic_5a95b3b1-en

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 812 310

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem