přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

1.7.2020

V souvislosti s ukončením platnosti Projektu Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožňuje pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.

Nový Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví:

 • Vychází z Nařízení vlády č. 291/2019 Sb.
 • Program je určen:
  • Na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost na vybraných pozicích spadajících do hlavních tříd 5-9 (konkrétní činnosti viz Nařízení vlády 291/2019 Sb. v příloze).
  • Na straně zaměstnavatelů pro firmy, jejichž činnost spadá do oddílů ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
   • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
   • 02 Lesnictví a těžba dřeva,
   • 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
   • 11 Výroba nápojů.
 • Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti:
  • Agrární komora ČR,
  • Potravinářská komora ČR,
  • Zemědělský svaz ČR,
  • Lesnicko-dřevařská komora ČR,
  • Asociace soukromého zemědělství ČR.
 • Zaměstnanci z Ukrajiny jsou zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu; tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem.
 • Aktuální volná kapacita Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví:

   

 • Měsíční kvóta pro náběr žádostí je 125 pracovníků.
 • Délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně).
 • Na účast v Programu není právní nárok.

Potřebné formuláře i charakteristiky Programu jsou obsaženy v níže uvedených přílohách. V případě potřeby se, prosím, obraťte na kontaktní osobu Ing. Jana Romana (jan-petrroman@mzecz, tel. 221812468) nebo přímo na příslušné garanty projektu.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem