přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společné deklarace ČR a členských států k budoucí podobě společné zemědělské politiky po roce 2013


18.4.2013

Deklarace ke couplovaným platbám iniciovaná Francií

Dne 26. 3. 2012 předložila skupina patnácti zemí deklaraci k problematice tzv. couplovaných plateb (vázané podpory) vyjadřující přesvědčení, že úroveň vnitrostátních stropů dobrovolné vázané podpory by se měla zvýšit na 15 % pro všechny, tedy “staré“ i “nové“, členské státy.


18.4.2013

Deklarace ke couplovaným platbám iniciovaná Bulharskem

Dne 12. 12. 2012 představilo Bulharsko s podporu skupiny tzv. nových členských států – České republiky, Lotyšska, Polska, Rumunska a Slovenska deklaraci k problematice tzv. couplovaných plateb (vázané podpory). Deklarace apeluje na Evropskou komisi, aby prozkoumala všechny možnosti, které by mohly umožnit rovné zacházení mezi starými a novými členskými státy s požadavkem zvýšení vázaných podpor nad 10 % také pro nové členské státy.


26.7.2012

Deklarace zemí Visegrádské skupiny a Bulharska a Rumunska (Rzeszów)

Na jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o zástupce Bulharska a Rumunska, které se uskutečnilo dne 3. 7. 2012 v polském Rzeszówě, podepsali ministři zemědělství deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě Společné zemědělské politiky. Společná deklarace usiluje zejména o obhajobu zájmů zemí využívající jednotnou platbu na plochu – tzv. SAPS (Single Area Payment Scheme) v rámci probíhající reformy Společné zemědělské politiky.


5.3.2012

Deklarace proti cappingu

Na setkání ministrů zemědělství v Bruselu dne 21. 2. 2011 dosáhla významného úspěchu iniciativa ČR k odmítnutí cappingu, a to podpisem společné deklarace České republiky, Německa, Velké Británie, Slovenska, Rumunska a Itálie. Deklarace byla následně předána komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova. Obecnou podporu deklaraci vyjádřila rovněž řada dalších členských států.