přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projednávání reformy SZP v Evropském parlamentu


19.4.2013

Zpráva Evropského parlamentu z plenárního zasedání k SZP

Březnové plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburgu ve dnech 11. – 14. 3. 2013 přineslo kromě dlouho očekávaného odhlasování stanoviska k rozpočtu EU na léta 2014 – 2020 také hlasování o více než 1.000 pozměňovacích návrzích ke čtyřem reformním návrhům k Společné zemědělské politice (SZP) navrženým Evropskou komisí. Dále byl pak odhlasován mandát pro jednání s Radou ohledně reformy SZP.


18.4.2013

Zpráva EP z plenárního zasedání k Víceletému finančnímu rámci na období 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Dne 13. března 2013 Evropský parlament ve svém usnesení odmítl návrh členských států na podobu příštího Víceletého finančního rámce (VFR), který byl přijat na summitu Evropské rady ve dnech 7. – 8. února. Navržený rozpočet podle EP dostatečně nepodporuje hospodářský růst a vytváření pracovních míst a mohl by vést ke strukturálnímu deficitu. Rovněž je dle EP potřeba zvýšit investice do inovací, výzkumu a vývoje, nový VFR by měl také zajistit úspěšné provádění strategie Evropa 2020 a poskytnout EU nezbytné prostředky pro zotavení se z krize.


5.3.2012

Dessova zpráva

Tématem budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP) se aktivně zabývá rovněž Evropský parlament. Zpravodaj za tuto problematiku Albert Dess představil na jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu dne 28. 2. 2011 svou zprávu na toto téma.