přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021

29.10.2020

Vláda Velké Británie představila plán fungování hranic mezi EU a UK na britské straně, který bude spuštěn od 1. ledna 2021, kdy skončí přechodné období mezi oběma stranami. To bude v praxi znamenat kromě celního řízení, placení dovozního cla apod. také zavedení specifických požadavků a kontrol určitého zboží vyváženého z EU do UK.

Materiál The Border with the EU – Importing and Exporting goods byl zásadně aktualizován v říjnu 2020. Aktuální podobu materiálu je možné nalézt na webových stránkách www.gov.uk. Upozorňujeme, že materiál není finální a může se měnit. Veškeré v něm obsažené údaje je proto nutné považovat za indikativní.

V materiálu jsou popsány základní požadavky a změny při dovozu a vývozu zboží z a do EU. V příloze jsou rovněž zmíněny požadavky na různé druhy přepravy zboží apod.

Zboží bude pro účely dovozu z EU do UK rozděleno na:

  1. tzv. nekontrolované zboží (např. textil, elektronika)

  2. kontrolované zboží (např. alkohol, tabák a biopaliva) a

  3. specifické zboží (např. zemědělské a potravinářské komodity, které podléhají SPS kontrolám, léčiva atd.).

  4. U nekontrolovaného zboží bude mimo jiné možné odložit podání celního prohlášení až o šest měsíců. Pro možnost využití této varianty bude však nezbytné, aby vývozci a dovozci splnili k tomu stanovené podmínky.

  5. U kontrolovaného zboží dle přílohy C materiálu se uplatní požadavky od 1. ledna 2021.

  6. U specifického zboží je plánováno zavedení tří fází, a to v termínech od 1. ledna, 1. dubna a 1. července 2021, ve kterých budou pro stanovené produkty postupně zaváděny specifické požadavky.

V přiložené tabulce uvádíme indikativní výčet komodit se vztahem k zemědělství a potravinářství a specifických požadavků UK při jejich dovozu z EU do UK v jednotlivých fázích.

Vzhledem k rozsáhlosti, složitosti a aktuální nedostatečné připravenosti systému ze strany UK je potřeba konkrétní požadavky nebo opatření ke každé komoditě ověřit dle KN kódu a vlastností výrobku v aktuální podobě materiálu na odkazu výše.

Vzhledem k chystaným zásadním změnám, ke kterým dojde od 1. ledna 2021, je potřeba, aby obchodní subjekty sledovaly aktuální situaci a konzultovaly ji, pokud možno, se svými britskými partnery. Je třeba počítat s tím, že se změny budou týkat celé řady oblastí včetně přepravy zboží, DPH, pohybu osob atd.

 

S využitím materiálu The Border with the EU dne 29. 10. 2020 zpracoval Ing. Roman Blinka, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství. Kontakt pro dotazy: 221 812 758, romanblinka@mzecz;

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem