přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postavení Velké Británie z pohledu agrárního zahraničního obchodu

Dne 29. 3. 2017 oznámila Velká Británie (dále UK – United Kingdom) svůj záměr vystoupit z EU. Dne 31. ledna 2020 tato země formálně opustila Evropskou unii.

V mezidobí byla mezi EU a UK dojednána Dohoda o vystoupení UK z EU. Ta byla po komplikovaném procesu schválena oběma stranami. UK proto k 31. lednu formálně opustilo EU.

Vzhledem k ujednáním v Dohodě o vystoupení začalo 1. února 2020 tzv. přechodné období, během kterého v rámci obchodu a pravidel k němu se vztahujících nedochází k žádným změnám. Na UK se nadále pohlíží jako na člena EU (s určitými výjimkami omezujícími např. účast UK na jednání orgánů EK apod.). Přechodné období má umožnit oběma stranám vyjednat budoucí obchodní vztahy a je možné ho maximálně jedenkrát prodloužit, a to na jeden, nebo dva roky. UK je nadále podřízeno pravidlům EU, a z pohledu hospodářských subjektů se tedy nemění nic minimálně do konce roku 2020.

Mezi oběma stranami začala 3. března 2020 jednání o budoucí podobě obchodních vztahů. EU nabízí UK nadstandardní prohloubenou dohodu o volném obchodu (dále FTA), která by obsahovala nejen ekonomickou část, ale např. i bezpečnostní pilíř. Ekonomická část by měla podle představ EK zahrnovat mimo jiné nulová cla, nulové celní kvóty apod. Vzhledem k tomu, že další negociace na úrovni plnohodnotných kol mezi EU a UK byly na základě aktuální epidemiologické situace přerušeny, lze očekávat, že bude muset dojít k prodloužení přechodného období, což však zatím UK odmítá. Níže uvádíme podrobnější přehled původně předpokládaných nejdůležitějších dat se vztahem k těmto jednáním:

  • 25. února 2020 – přijetí mandátu EU pro vyjednávání s UK na Radě pro všeobecné záležitosti (proběhlo).

  • 3. března 2020 – první kolo rozhovorů (proběhlo).

  • 18. března 2020 – druhé kolo rozhovorů (odloženo na neurčito).

  • 18. – 19. června 2020 – Rada EU a summit s UK.

  • 30. června 2020 – konečný termín pro možnost prodloužení přechodného období.

  • 31. prosince 2020 – konec přechodného období (pokud nebude prodlouženo)

Je potřeba zdůraznit, že původně stanovený čas k vyjednání FTA je nesmírně krátký a nelze předjímat, zda se Dohodu podaří vyjednat.  Ve hře tak může znovu být i tzv. tvrdý brexit.

Informace k aktuálnímu průběhu jednání je možné získat na: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/ a https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership_en#negotiation-rounds-on-the-future-partnership-between-the-european-union-and-the-united-kingdom.

Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila sdělení k připravenosti na konec přechodného období (nejdříve od 1. 1. 2021) k vybraným oblastem. Za oblast agro-potravinářství sdělení obsahují např. informace k potravinám, krmivům, rostlinám a přesunům živých zvířat ve vztahu k důsledkům, které bude konec přechodného období představovat pro všechny zainteresované subjekty. Informace jsou platné, ať už se EU a UK podaří uzavřít dohodu o novém partnerství, nebo ne.

Sdělení jsou dostupná zde (v angličtině):

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en  

 

Zpracoval odbor zahraničně obchodní spolupráce, březen 2020.
Kontakt romanblinka@mzecz, tel. 22181 2758.

 

Související odkazy