přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k BREXITU z pohledu agrárního zahraničního obchodu

Dne 29. 3. 2017 oznámila Velká Británie (dále UK – United Kingdom) svůj záměr vystoupit z EU. Dne 30. března 2019 tak tato země opustí Evropskou unii a stane se z hlediska ČR/EU tzv. třetí zemí.

V mezidobí byla mezi EU a UK dojednána Dohoda o vystoupení UK z EU. Ta byla schválena ze strany EU v listopadu 2018, Parlament UK ji však 15. 1. 2019 odmítl. V reakci na to se britská premiérka Theresa Mayová pokusila vyjednat s EU úpravy Dohody. EU poskytla UK záruky týkající se režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Následně, dne 13. 3. 2019 byla Dohoda znovu odmítnuta Parlamentem UK. Pokud se nepodaří výše uvedenou dohodu ze strany UK uzavřít, případně pokud UK nepožádá o odklad BREXITU (což následně bude vyžadovat jednohlasné schválení 27 členskými státy EU), dojde k 30. března 2019 k vystoupení UK z EU bez dohody, tzn. k variantě, která je označována jako „Tvrdý BREXIT“.

Vzhledem k situaci vyzvala Evropská komise ve svém sdělení i kontingenčním plánu, aby se na možnou variantu vystoupení UK bez dohody připravili i soukromí aktéři (především hospodářské subjekty).

Vývoj agrárního obchodu ČR bude v dalších letech zásadně ovlivněn právě podobou budoucího obchodně-politického vztahu mezi EU a UK. V současnosti je velmi pravděpodobná varianta tzv. „Tvrdého BREXITu“, kdy se EK a UK nepodaří dospět k žádné dohodě o vystoupení.

Tato varianta by ovlivnila agrární obchod zásadně. UK by se stalo třetí zemí, což by znamenalo zavedení dovozních cel, vykonávání celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol na hranicích mezi UK a EU a také uplatňování všech předpisů EU vůči UK v oblasti zemědělství a potravinářství.

V souvislosti s přípravou na tuto variantu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s kompetentními institucemi z veřejně dostupných podkladů Materiál k dopadům vystoupení UK z EU bez dohody se zaměřením na zemědělský a potravinářský sektor (cla, sanitární a fytosanitární opatření, práva dušev. vlastnictví – zeměpisná označení, práva k odrůdám rostlin, licence, apod.). Materiál je k dispozici v příloze pod textem.

Materiál nelze považovat za úplný výčet všech oblastí, které by byly odchodem UK z EU bez dohody zasaženy, ale snaží se postihnout zásadní změny, které se dotknou hospodářských subjektů obchodujících v oblasti zemědělství a potravinářství s UK. Je však nezbytné, aby firmy analyzovaly aktuální vývoj situace ve vztahu k vlastní činnosti a předešly tak případným narušením svých obchodních toků. K tomu jim mohou posloužit odkazy a kontakty uvedené na konci materiálu.

Je potřeba upozornit na to, že vývoj na straně UK není možné předjímat a je velmi pravděpodobné, že zvláště v prvních letech bude docházet k úpravám pravidel stávajících a tvorbě pravidel nových. UK v tomto ohledu již zveřejnilo 13. 3. 2019 návrh dočasných dovozních cel a celních kvót (anglicky). Jde o cla, která mají platit po dobu 12 měsíců od vystoupení UK z EU bez dohody.

Zároveň UK informovalo, že na pozemní hranici mezi Irskem a Severním Irskem nebude uplatňovat výše uvedená dočasná dovozní cla a rovněž žádné nové kontroly a rovněž žádné celní požadavky na „téměř všechno zboží“. Více viz https://www.gov.uk/guidance/eu-exit-avoiding-a-hard-border-in-northern-ireland-in-a-no-deal-scenario (anglicky).

Firmy mohou pro informace k dopadům BREXITU využít rovněž Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se firmy mohou seznámit s opatřeními, která budou muset učinit v případě odchodu UK z EU bez dohody.

Rovněž Evropská komise připravila pro tento případ legislativní opatření (anglicky), která mají za cíl předejít nejhorším dopadům. Tato opatření vstoupí v platnost na konci března 2019, pouze pokud se nepodaří uzavřít dohodu o vystoupení UK z EU.

Níže je přiložen Materiál k dopadům vystoupení UK z EU bez dohody se zaměřením na zemědělský a potravinářský sektor a rovněž uvedeny odkazy na stránky institucí ČR a EU vztahující se k BREXITu.

Zpracoval odbor zahraničně obchodní spolupráce, březen 2019.
Kontakt romanblinka@mzecz, tel. 22181 2758.

Přílohy

Související odkazy