přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2020

10.8.2020

Český statistický úřad zveřejnil 6. srpna první předběžná data o zahraničním obchodě za 1. pololetí roku 2020.

V 1. pololetí roku 2020 se meziročně záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR zlepšila o 15,4 %, kdy se schodek AZO snížil z 24,3 mld. Kč na 20,6 mld. Kč.

V 1. pololetí roku 2020 se meziročně zlepšila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU 27, a to z 16,1 mld. Kč na 11,0 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi (včetně Spojeného království) se prohloubila ze 7,9 mld. Kč na 9,4 mld. Kč. 

V prvním pololetí roku 2020 vzrostla hodnota vývozu agrárního zboží [1] z ČR významněji než hodnota dovozu. Vývoz posílil o 7,7 % na 103,7 mld. Kč, tj. o 7,4 mld. Kč více než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu vzrostla meziročně o 3,0 % (tj. o 3,7 mld. Kč) na 124,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšil o 3,6 p. b. na 83,5 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v prvním pololetí roku 2020 na straně vývozu 5,1 % a na straně dovozu 6,7 %, což je v obou případech v meziročním porovnání vyšší hodnota. Nárůst v meziročním porovnání činil u vývozu 0,9 p. b., u dovozu 0,8 p. b.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v prvních šesti měsících roku 2020 cigarety, pšenice, kukuřice a kapitola voda, minerálky, slazené sodovky meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového masa, pekařského zboží, semen řepky a jablek, hrušek a kdoulí.

Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR v 1.pololetí roku 2020 došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR [2], převážně k meziročnímu snížení agrárního exportu ČR. A to především z důvodů přijatých opatření ze strany ČR a dalších států v souvislosti se šířením virové epidemie koronaviru. Nejvíce pak v případě Libanonu o 55,4 % a Číny o 48,1 % (Spojené arabské emiráty – pokles o 8,3 %). Hodnota agrárního exportu do Ruska ve sledovaném období stagnovala. Naopak došlo v 1. pololetí roku 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 k nárůstu vývozu agrárního zboží do Spojených států o 26,7 % a do Srbska o 2,3 %. V 1. pololetí 2020 byl zaznamenán pokles zahraničních zakázek a omezení odbytu českého a zahraničního zboží.

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v prvních šesti měsících roku 2020 zejména do Německa (23,1 %) a na Slovensko (20,6 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,1 %). Dále následovaly Itálie (9,1 %), Rakousko (5,1 %) a Maďarsko (4,8 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí byly Spojené království (2,3 %), Rusko (1,7 %), Japonsko (0,7 %), USA (0,5 %), Čína a Ukrajina (shodně 0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v 1. pololetí roku 2020 zejména z NěmeckaPolska, jejichž podíly činily 22,8 % a 15,2 %. V meziročním porovnání v 1. pololetí roku 2020 vzrostl podíl Německa (o 0,7 p. b.) a podíl Polska (o 0,1 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (7,2 %), Slovensko, Španělsko (shodně 6,5 %) a Itálie (5,6 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Spojené království (1,5 %), Čína (1,4 %), Ukrajina (1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 1,0 %), Norsko (0,9 %) a Brazílie (0,6 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2020 v obchodě s Německem snížením záporné bilance o 2,4 mld. Kč (zejména výraznějším navýšením vývozu pšenice, mírněji pak vývozem cigaret), Itálií (o 1,8 mld. Kč), Rumunskem (zlepšení záporné bilance o 1,4 mld. Kč), Nizozemskem (zlepšení záporné bilance o 561,0 mil. Kč) a Slovenskem (o 441,2 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Řeckem (o 729,2 mil. Kč, především nárůst dovozu tabákových náhražek), dále pak Belgií (o 728,7 mil. Kč), Polskem (o 505,6 mil. Kč) a Čínou (o 484,3 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v 1. pololetí roku 2020 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pšenice, potravinové přípravky jiné [4]pekařské zboží. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky jiné a sýry a tvaroh.

Údaje o zahraničním obchodu za 1. pololetí roku 2020 zveřejnil Český statistický úřad 6. srpna 2020. Data za toto pololetí, ale i rok 2019 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za 1. pololetí roku 2020 naleznete v příloze.

 


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Čína, Libanon, Rusko, Srbsko, USA, SAE

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem