přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2019

12.11.2019

Český statistický úřad zveřejnil 6. listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za září 2019.

SHRNUTÍ:

V lednu až září 2019 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o téměř 12 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 30,2 mld. Kč na 33,7 mld. Kč.

Za první tři čtvrtletí roku 2019 se meziročně zhoršila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU a to z 18,2 mld. Kč na 21,3 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se zhoršila mírně, tj. z 11,5 mld. Kč na 12,0 mld. Kč.

V lednu až září roku 2019 oproti stejnému období loňského roku vzrostl vývoz agrárního zboží[1] z ČR o 6,6 % (tj. o 9,0 mld. Kč) na 145,8 mld. Kč; hodnota dovozu také meziročně vzrostla, a to o 7,5 % (tj. o 12,5 mld. Kč) na 179,5 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně nepatrně snížil o 0,7 p. b. na 81,2 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v lednu až září 2019 na straně vývozu 4,3 % a na straně dovozu 6,0 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozím letům nepatrně vyšší hodnoty. Výraznější nárůst přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží na dovozu než vývozu (o 0,3 p. b. vs. o 0,1 p. b.).

Ve srovnání období leden až září 2019 se stejným obdobím roku 2018 vzrostl celkový agrární export ČR o 6,6 % s tím, že k nárůstu došlo zejména v exportu se třetími zeměmi, a to o 13,4 %, export do EU vzrostl za uvedené období o 6,0 %.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v lednu až září 2019 semena řepky, cigarety, řepkový olej, voda a nealkoholické nápoje, meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového masa, tabákových náhražek, kukuřice a brambor.

Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR ve srovnání období leden až září roku 2019 a leden až září 2018, došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR [2] k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Spojených států o 31,0 %, Srbska o 25,3 %, Makedonie o 25,1 %, Černé Hory o 24,1 % (ostatní státy – Ruská federace o 13,0 %, Čína o 11,1 %, Libanon o 7,1 % a Bosna a Hercegovina o 0,9 %).

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v lednu až září 2019 opět zejména na Slovensko (21,7 %) a do Německa (20,3 %). Třetí nejvýznamnější destinací bylo stabilně Polsko (10,1 %). Dále následovaly Itálie (8,6 %), Rakousko (5,3 %) a Maďarsko (5,1 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,8 %), Čína (0,7 %), Japonsko (0,6 %), Turecko (0,5 %) a USA (0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až červnu 2019 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 21,9 % a 15,7 %. V meziročním porovnání se stejným obdobím roku 2018 podíl Německa zvýšil (o 0,4 p. b.) a Polska se naopak snížil (o 1,1 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (7,0 %), Slovensko (6,6 %), Španělsko (5,9 %) a Itálie (5,7 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,4 %), Spojené státy (1,0 %), Turecko (0,9 %), Ukrajina (0,9 %) a Brazílie s Norskem (shodně 0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Itálií (o 1,9 mld. Kč, zejména nárůst vývozu cigaret a sýrů a tvarohu), Slovenskem (o 701,1 mil. Kč), Spojeným královstvím (o 574,1 mil. Kč) a Švédskem (o 408,1 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Rumunskem (o 1,3 mld. Kč, nárůst dovozu tabákových náhražek a cigaret), Nizozemskem (o 1,1 mld. Kč), Německem (o 1,0 mld. Kč) a Belgií (o 836,9 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v lednu až září roku 2019 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky jiné a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, potravinové přípravky jiné a cigarety.

Údaje o zahraničním obchodu za 1. – 3. čtvrtletí roku 2019 zveřejnil Český statistický úřad 6. listopadu 2019. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2018 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě ve sledovaném období naleznete v příloze.

Dne 8. listopadu 2019


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Rusko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Čína, USA, Libanon

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem