přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2018

7.2.2019

Český statistický úřad zveřejnil 6. února první předběžná data o zahraničním obchodě v roce 2018.

SHRNUTÍ:

V roce 2018 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 24 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 32,4 mld. Kč na 40,3 mld. Kč.

V roce 2018 se meziročně prohloubila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU, a to z 16,9 mld. Kč na 24,2 mld. Kč (tj. o 43 %), zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se prohloubila jen mírně, tj. z 15,0 mld. Kč na 15,7 mld. Kč (tj. o 4,6 %).

V roce 2018 dosáhl vývoz agrárního zboží[1] z ČR hodnoty 186,1 mld. Kč, tj. o 5,1 % (tj. o 10 mld. Kč) méně než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu poklesla meziročně o 0,9 % (tj. o 2,2 mld. Kč) na 226,4 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 3,6 p. b. na 82,2 %.

Ve dlouhodobějším pohledu, resp. ve srovnání AZO ČR 2018 s r. 2009 roste export ČR do třetích zemí stále dynamičtěji nežli export do zemí EU (index 2009/2018, r. 2009-100, r. 2018 země EU - 180 vs. třetí země 211).

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázalo v loňském roce vepřové maso a mléko a smetana, zhoršení naopak nastalo u cigaret. V případě AZO ČR s EU došlo k nejvýznamnějšímu zlepšení bilance u cukru, ke zhoršení pak u cigaret a pšenice. V AZO ČR se třetími zeměmi se nejvíce zlepšila bilance u potravinových přípravků a piva, ke zhoršení pak došlo nejvíce na straně cukru.

Na rekordním schodku celkového AZO ČR se pravděpodobně odrazilo posilování české měny v minulých letech a snížení exportu cigaret, které se na jeho hodnotě podílejí z cca 10 % (především na trh EU). Navzdory celkovému poklesu celkového agrárního exportu ČR došlo ve většině zemí, kde má ČR ustaveny pozice agrárních diplomatů[2], ke zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Ruska a Číny.

Agrární a potravinářské zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2018 na straně vývozu 4,2 % a na straně dovozu 5,7 %, což je v obou případech vzhledem k předchozím letům nižší hodnota. Výraznější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží ve vývozu než dovozu (o 0,4 p. b. vs. o 0,3 p. b.).

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v roce 2018 opět zejména na Slovensko (21,8 %) a do Německa (19,7 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,6 %). Dále následovaly Itálie (7,2 %), Rakousko (5,7 %) a Maďarsko (5,1 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,7 %), Japonsko (0,7 %), Čína (0,7 %), Turecko (0,5 %) a USA (0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v roce 2018 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 21,6 % a 16,9 %. V meziročním porovnání v roce 2018 poklesl podíl Německa (o 0,1 p. b.) a naopak se navýšil podíl Polska (o 0,3 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,4 %), Španělsko (5,8 %) a Itálie (5,6 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,1 %), Spojené státy (1,0 %), Norsko (0,8 %) a Brazílie (0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Nizozemskem (o 1,3 mld. Kč, zejména poklesem dovozu tabáku ke kouření a cukrovinek bez kakaa), Řeckem (o 776,2 mil. Kč), Lotyšskem (o 428,5 mil. Kč) a Španělskem (o 403,6 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Itálií (o 4,5 mld. Kč, pokles vývozu cigaret a nezahuštěného mléka a smetany), Slovenskem (o 1,6 mld. Kč), Polskem (o 1,3 mld. Kč) a Německem (o 846,3 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami[3] byly v roce 2018 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky jiné[4]. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, cigarety a čokoláda.

 

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2018 zveřejnil Český statistický úřad 6. února 2019. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2017 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2018 naleznete v příloze.

Dne 11. února 2019


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Rusko, Srbsko, Čína, USA, Libanon, Saudská Arábie

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem