přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2018

9.11.2018

Český statistický úřad zveřejnil 6.listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za 1.– 3. čtvrtletí roku 2018.

SHRNUTÍ:

V lednu až září 2018 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 27 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 22,3 mld. Kč na 28,4 mld. Kč.

Za první tři čtvrtletí roku 2018 se meziročně zhoršila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU a to z 11,0 mld. Kč na 16,6 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se zhoršila mírně, tj. z 10,9 mld. Kč na 11,5 mld. Kč.

V lednu až září roku 2018 dosáhl vývoz agrárního zboží [1] z ČR hodnoty 136,8 mld. Kč, tj. o 7,2 % méně než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu poklesla meziročně o 2,6 % (tj. o 4,5 mld. Kč) na 165,2 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 4,0 p. b. na 82,8 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v lednu až září 2018 na straně vývozu 4,3 % a na straně dovozu 5,7 %, což je v obou případech vzhledem k předchozím letům nižší hodnota, viz tab. 5. Výraznější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném pololetí spíše podíl agrárního zboží ve vývozu než dovozu (o 0,4 p. b. vs. o 0,3 p. b.).

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v lednu až září 2018 opět zejména na Slovensko (21,5 %) a do Německa (19,6 %). Třetí nejvýznamnější destinací bylo stabilně Polsko (10,9 %). Dále následovaly Itálie (7,3 %), Rakousko (5,6 %) a Maďarsko (5,2 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,7 %), Japonsko (0,8 %), Čína (0,7 %), Turecko (0,4 %) a USA (0,3 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až červnu 2018 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 21,3 % a 17,0 %. V meziročním porovnání se stejným obdobím roku 2017 podíl Německa poklesl (o 0,4 p. b.) a Polska se naopak navýšil (o 0,5 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,2 %), Španělsko (5,8 %) a Itálie (5,7 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,1 %), Spojené státy (1,0 %), Norsko (0,8 %) a Brazílie (0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Nizozemskem (o 1,4 mld. Kč, zejména nárůst vývozu výživy pro psy a kočky a cigaret), Řeckem (o 653,9 mil. Kč), Francií (o 386,6 mil. Kč) a Lotyšskem (o 351,7 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Itálií (o 3,6 mld. Kč, pokles vývozu cigaret a nezahuštěného mléka a smetany), Slovenskem (o 1,3 mld. Kč), Polskem (o 936,6 mil. Kč) a Německem (o 898,0 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [2] byly v lednu až září roku 2018 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky [3]. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, cigarety a potravinové přípravky jiné.

 

Údaje o zahraničním obchodu za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018 zveřejnil Český statistický úřad 6. listopadu 2018. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2017 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2018 naleznete v příloze.

Dne 8. listopadu 2018


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[3] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem