přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

19.12.2016

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rada instituce Výzkumného ústavu melioraci a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen VÚMOP, v.v.i.) vypisuje v souladu s § 18 odst., 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚMOP, v.v.i.

Předpokládané funkční období je od 25.6.2017 do 24.6.2022.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělaní a vědecká hodnost odpovídajícího odborného zaměření
 • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s řídící funkcí, ověřené minimálně 5letou praxí na obdobné pozici
 • zkušenost s řízením projektu, zkušenost s vedením projektového týmu
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v příslušném oboru (přehled odborných výstupů, publikační činnosti a citovanosti ve světových databázích Web of Science/SCOPUS)
 • aktivní znalost anglického jazyka, další světový jazyk výhodou (úroveň minimálně B1 dle Common European Framework of Reference for Languages)
 • morální bezúhonnost (doložena výpisem z RT)
 • splnění podmínek dle zák. č. 341/2005 Sb., § I7, odst. 4—6, o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • řidičský průkaz sk. B

Ředitel VÚMOP, v.v.i. je jmenován ministrem zemědělství ČR na základě doporučení Rady instituce. Funkční období ředitele je pět let s možností výkonu funkce po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích. Mzdové ohodnocení určuje Ministerstvo zemědělství ČR, které je zřizovatelem VÚMOP, v.v.i.

Požadovaná dokumentace:

 • strukturovaný životopis
 • doklad o dosažené kvalifikaci (ověřená kopie)
 • přehled dosavadní praxe
 • přehled odborných výstupů, publikací a citovanosti ve světových databázích Web of Science/ SCOPUS
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení podle § 17, odst. 4, písm. c) a dle odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • písemná představa o řízení a rozvoji ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické (do 3 stran textu formátu A4)

Lhůta pro podávání přihlášek: 19.12.201–20.1.2017

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě, v zalepené obálce označené v levém horním rohu „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – neotvírat“ tak, aby byla doručena nejpozději do 20.1.2017 do 12.00 hod. na adresu:

Výzkumný ústav melioraci a ochrany půdy, v.v.i.
k rukám předsedy Rady instituce
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 – Zbraslav

Na základě zaslaných podkladů budou uchazeči, kteří splnili formální požadavky, vyzvání k osobnímu pohovoru, kde přednesou svoji představu o výkonu funkce, o níž se ucházejí a o záměrech, které by chtěli realizovat.

Informace a podklady pro zpracování koncepcí jsou k dispozici na www.vumop.cz

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem