přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stáž na útvarech 15000 - Sekce vodního hospodářství

11.9.2019

počet volných míst v zimním semestru: 0, počet volných míst v letním semestru: 0

Sekce vodního hospodářství 15000 přijme ke stáži v AR 2019/2020 v zimním semestru 2 studenty, v letním semestru 3 studenty.

Požadavky na studenta: Obory studia:

 • Vodní stavby včetně melioračních zařízení (ČVUT, VUT), nebo
 • Technologie vodního hospodářství - vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod úpravny vody (VŠCHT, některé fakulty ČZU), nebo
 • hodnocení vodních zdrojů povrchových i podzemních vod (některé fakulty ČZU, Přírodovědecká fakulta UK, Mendelova universita, Jihočeská universita v ČB - Fakulta rybářství a ochrany vod, Masarykova universita v Brně nebo Universita JEP v Olomouci

ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JE DOCHVILNOST DENNÍHO NÁSTUPU A UDRŽENÍ PLÁNU POBYTU. Požadavkem na dovednosti je znalost základních operací s PC, orientace ve vyhledávání informací, znalost angličtiny výhodou v případě zájmu o literaturu.

Délka praxe: Základní pobyt 2 týdny. V případě specifického zájmu vyjádřeného studentem lze pobyt prodloužit v oboru, kde příslušný zájem má věcné řešení.

Náplň: Studenti projdou ve dvoudenních pobytech všech 5 odborů sekce a seznámí se s jejich činností:

 • Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
 • Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
 • Odbor vodovodů a kanalizací
 • Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod
 • Odbor dozoru a regulace vodárenství
 • Cvičně se mohou studenti zapojit do jednodušších činností (kontroly žádostí o dotace, nastudování Pravidel pro poskytování dotací, příprava vodoprávních rozhodnutí apod.
 • Úvodem budou studenti seznámeni s vodním hospodářstvím v ČR (silné a slabé stránky, přírodní podmínky, historie, aktuální témata řešená Ministerstvem zemědělství)
 • Na závěr proběhne se studentem hodnotící pohovor stáže.

Zájemce o bezplatnou stáž zašle na adresu staz@mzecz životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník (viz příloha).

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem