přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stáž na útvarech 14000 - Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání

16.9.2019

Počet volných míst v zimním semestru: 0, počet volných míst v letním semestru: 1

Odbor Řídící orgán PRV 14110, Oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci 14111 , přijme v akademickém roce 2019/2020  1 stážistu v zimním semestru a 1 v letním semestru

Požadavky na uchazeče: znalost práce s PC, preference zemědělských nebo ekonomických oborů studia či oblast regionálního rozvoje 

Délka praxe: 2 - 3 týdny

Náplň: Seznámení studenta se strategickým plánováním dotační politiky a její implementace v praxi (Program rozvoje venkova a zajištění jeho publicity, projektový cyklus dotací z PRV od stádia žádostí o dotace přes realizaci projektu po žádost o platbu)

.....................................................................................................

Odbor Řídící orgán PRV 14110, Oddělení projektových opatření II. 14113, přijme v akademickém roce 2019/2020 1 stážistu v zimním semestru a 1 v letním semestru.

Požadavky na uchazeče: preferuje se ekonomický obor studia, případně zemědělský 

Preferovaná délka praxe: min. 2 týdny

Náplň: Seznámení studenta s přípravou a řízením Programu rozvoje venkova a spisovým řádem

....................................................................................................

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 14150, Oddělení výzkumu 14151, přijme v akademickém roce 2019/2020 1 stážistu v zimním semestru a 1 v letním semestru.  

Délka praxe: 2 - 4 týdny

Náplň: Implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací ("Metodika17+") schválené usnesením vlády ČR ze dne 8.2.2017 č. 107. Student se zapojí do procesu kontroly a analýzy činnosti výzkumných organizací a jejich dlouhodobých koncepcí rozvoje. V rámci stáže v letním semestru se stážista zapojí do kontroly periodických zpráv, tedy průběžného hlášení o plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje jednotlivými výzkumnými organizacemi. Stážisté se rovněž seznámí s běžným chodem a agendou oddělení  a do těchto činností budou zapojeni. 

......................................................................................................

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 14150, Oddělení NAZV 14152, přijme v AR 2019/2020 1 stážistu v zimním semestru a 1 stážistu v letním semestru.

Preferovaná délka praxe: 1 - 2 týdny, popř. dle domluvy

Náplň: Nahlédnutí do aktivit souvisejících s řízením a administrací výzkumných  projektů v rámci NAZV.

Doporučení: Zájem o financování výzkumu, projektový management, veřejnou správu, regionální rozvoj atp. Záleží na vyjádřeném zájmu a motivaci studenta.

........................................................................................................

Zájemce o bezplatnou stáž zašle na e-mail staz@mzecz životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník (viz příloha).

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem