přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka v oddělení bezpečnosti potravin

2.7.2019

Ministerstvo zemědělství:

Odbor bezpečnosti potravin

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka v oddělení bezpečnosti potravin

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

 • zajištění chodu agendy geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv a klonovaných zvířat pro produkci potravin
 • účast na jednáních kompetentních orgánů EU;
 • komunikace informací z oblasti GM potravin a krmiv a produktů z klonovaných zvířat;
 • legislativa v oblasti geneticky modifikovaných organismů (GMO) a klonovaných zvířat pro produkci potravin;
 • sledování hlášení SZPI, ÚKZÚZ a RASFF pro oblast GMO;
 • vypracovávání zpráv, stanovisek, podkladů a projevů pro oblast GM potravin a krmiv a potraviny z klonovaných zvířat
 • interpretování stanovisek k výše uvedeným agendám na národní a mezinárodní úrovni;
 • zadávání činnosti a koordinace Vědeckého výboru pro GM potraviny a krmiva;
 • komunikace s dozorovými orgány, národní referenční laboratoří pro GMO, odbornými institucemi, nevládními organizacemi a dalšími ministerstvy;
 • příprava souvisejících veřejných zakázek

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ  - ukončený magisterský studijní program;

Výhodou obory: biotechnologie, potravinářské technologie, chemie, zemědělství

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

AJ na úrovni B2 - výhodou, znalost dalšího jazyka - výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

 • orientace v problematice potravinářských technologií,
 • orientace v problematice integrované prevence a omezování znečišťování výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • flexibilita, spolehlivost a odpovědnost při plnění úkolů,
 • komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce,

ochota se dále vzdělávat.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

 Určitou, zástup za MD/RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 9. 2019

Platová třída:

 13

Místo výkonu práce:

 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Petr Beneš, 221 812 321, petrbenes@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

16. 7. 2019

 

 

Informace pro uchazeče:

 • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

   

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem