přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/Odborná referentka v Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci v Odboru potravinářském

7.9.2021

Ministerstvo zemědělství:

Odbor potravinářský

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/Odborná referentka v Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravinářské výroby.

 

Vývoj a úprava právních předpisů ČR a EU v oblasti potravinového práva, implementace právních předpisů EU do národního práva.

 

Zajištění agendy vyplývající z požadavků nařízení EU č. 625/2017 o úředních kontrolách, konkrétně v oblasti úředního dozoru potravin živočišného původu.

 

Zastupování České republiky při jednáních s potravinářskou problematikou v orgánech Evropské rady a Evropské komise.

 

Koncepční, metodické řízení a koordinace dozorových orgánů (SZPI, SVS, ÚKZUZ) pokud jde o problematiku úředních kontrol a spolupráce s MZ, SÚJB a GŘC.

 

Zajištění průběhu přípravy misí EU v kompetenci DG SANTE.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Praxe v oblasti potravinového práva výhodou. Znalost legislativních požadavků v oblasti živočišné produkce a výroby potravin živočišného původu výhodou.

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

AJ - schopnost samostatné komunikace v mluveném i písemném projevu výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Znalost potravinářské legislativy EU i ČR, spolehlivost a samostatnost, ochota cestovat do pracovních orgánů EU, uživatelská znalost práce na PC (MS Office).

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

15. 10. 2021

Platová třída:

13. platová třída

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. David Zima, tel.: 221812068,

email: davidzima@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Mgr. Petra Zdražilová, DiS.

Těšnov 65/17

110 00 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

23. 9. 2021

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem