přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU

2.10.2019

Ministerstvo zemědělství:

Odbor pro vztahy s EU

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka v oddělení koordinace evropských záležitostí

Stručný popis pracovního místa

Náplň činnosti na daném pracovním místě spočívá v koordinaci přípravy stanovisek pro jednání pracovních orgánů Evropské komise a dále pak v přípravě Resortní koordinační skupiny MZe a s tím související distribuce podkladových materiálů. Jedná se rovněž o agendu přidělování gescí v rámci resortu zemědělství.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské v magisterském studijním programu

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

AJ

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Uživatelská znalost práce na PC

Komunikativnost

Práce v kolektivu

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou, do 31. 12. 2022

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 11. 2019

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Zdeňka Šetková

Vedoucí odd. koordinace evropských záležitostí

zdenkasetkova@mzecz

Tel. 221 812 755

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

16. 10. 2019

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.
  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem