přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka – právník/právnička v oddělení právní a licenční podpory

8.7.2019

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: právní

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka – právník/právnička v oddělení právní a licenční podpory

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Podávání právních stanovisek z oblasti soukromého práva, včetně práva duševního vlastnictví.

Sepisování připomínek k návrhům soukromoprávních smluv v rámci zadávacích řízení dle zákona č. 132/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Spolupráce při vedení agendy ochranných známek.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ – magisterský studijní program v oboru právo

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Znalost AJ na úrovni B2 vítána,
popř. základní znalost NJ nebo FJ vítána

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Uživatelská znalost PC – MS Word, Outlook, Power Point, právní informační systémy – ASPI, Beck-on-line.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou, zástup za MD/RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 9. 2019, popř. dle dohody

Platová třída:

14.

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

JUDr. Ladislav Futtera

221 812 205

ladislavfuttera@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

29. 7. 2019

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
    č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem